Bron: www.bndestem.nl

 

Er komt geen fietspad langs de Gilzerbaan

 

image085

 

Gilzerbaan – met rechts de Maria-Hoeve

(Foto: Kees Wittenbols – 12 mei 2009)

 

 

GOIRLE - Als het aan het Goirlese college van B en W ligt, komt er geen vrijliggend fietspad langs de Gilzerbaan tussen Riel en Gilze. Volgens het college ontbreekt de noodzaak hiervoor. B en W komen tot deze conclusie op basis van enkele studies die vanaf 2001 zijn gemaakt over de noodzaak of de wenselijkheid van een vrijliggende fietsverbinding. Al in 2001 liet het college een nota verschijnen over de verkeersveiligheid dan wel -onveiligheid van de Gilzerbaan. Daarna volgden in 2006 een studierapport en in 2007 een extern advies. De uiteindelijke conclusie luidt dat de noodzaak tot het aanleggen van een vrijliggend fietspad ontbreekt.

 

Die conclusie is mede gebaseerd op verkeerstellingen, waaruit blijkt dat zowel het aantal motorvoertuigen als het aantal fietsers te laag is. In een brief aan de gemeenteraad stelt het college echter dat met het ontbreken van de noodzaak niet meteen de wenselijkheid van een vrijliggend fietspad onderuit wordt gehaald. Daarmee sluit het college niet uit dat er vanuit de politiek mogelijk tóch aangedrongen zal worden op de aanleg van een fietspad. In dat geval is er wel een aantal aspecten, waarmee de gemeenteraad rekening dient te houden. Zo worden de kosten voor een vrijliggend fietspad op ruim één miljoen euro geraamd, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder die van grondverwerving. Overigens vermeldt het college dat er nog geen onderzoek is geweest naar de mogelijkheden om die benodigde gronden te verwerven.

 

Wel is intussen vastgesteld dat er geen subsidiemogelijkheden zijn in het kader van reguliere regelingen, zodat alle kosten op het bordje van de gemeente zelf komen. Bovendien merkt het college op dat de Gilzerbaan op het grondgebied van Gilze niet voorzien is van een vrijliggend fietspad en dat de gemeente Gilze en Rijen ook niet van plan is om daar zo’n fietspad aan te leggen. Aanleg van het fietspad alleen op het grondgebied van de gemeente Goirle, leidt volgens het college tot een onduidelijke en inconsequente verkeerssituatie, die ongewenst is. Als laatste wordt de gemeenteraad erop gewezen dat de Gilzerbaan momenteel, conform het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, wordt ingericht als een 60 kilometerweg, waardoor de maximumsnelheid met 20 kilometer wordt verlaagd. De verwachting is dat dit de verkeersveiligheid van de fietsers ten goede komt. Die vernieuwde Gilzerbaan wordt in juni van dit jaar opgeleverd.

 

 

Zie ook:

 

Gilze in beeld

Riel in beeld

 

 

12 januari 2010

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel 1:

 

26 januari 2010

 

Bron: www.bndestem.nl

 

 

Vrijliggend fietspad van de baan

 

GILZE/GOIRLE - Een vrijstaand fietspad aan de Gilzerbaan tussen Riel en Gilze komt er hoogstwaarschijnlijk niet. Maar over alternatieve routes werd vorige week al gespeculeerd in de Goirlese commissie Ruimte. In de eerste instantie kwam wethouder Henk van Boxtel (verkeer en vervoer, Pro-Actief Goirle) met het alternatief op de proppen om de Goorweg en Schootjesbaan van bewegwijzering te voorzien. “Met borden langs die wegen kunnen we een recreatief fietspad creëren,” sprak Van Boxtel, “want de aanleg van een vrijstaand fietspad (geraamd op ruim 1 miljoen euro, red.) is nu eenmaal te duur en Gilze wil daar niet aan meewerken.”

 

Commissieleden Corne de Rooij (CDA) en Cees Pelkmans (Lijst Riel Goirle) gaven aan teleurgesteld te zijn in die ontwikkeling. “Alle andere wegen van en naar onze gemeente zijn wel van zulke fietspaden voorzien,” zei Pelkmans. “Als we als gemeente recreatie hoog in het vaandel hebben, is dit óók nodig.” In plaats van de oplossing van Van Boxtel stelde Pelkmans voor om de Goorweg door te trekken naar de Vijfhuizenbaan. Via die weg kunnen fietsers over de Lammerweg naar Gilze. Op die route is minder autoverkeer en er is toch een directe verbinding. Ook De Rooij kon zich in een dergelijke tussenroute wel vinden, maar hij drong er wel op aan om nog eens naar het vrijstaande fietspad te kijken. Volgens hem zijn er nog kansen, omdat de Gilzerbaan langs het Landschapsontwikkelingsgebied (LOG) loopt. De Rooij: “Want een weg via de Goorweg en Schootjesbaan is wel recreatief, maar niet de kortste route.”

 

Volgens Van Boxtel is het ‘zeer de vraag’ of een dermate hoog bedrag via het LOG kan worden gefinancierd. Toch wil hij beide alternatieven nog eens onderzoeken. Maar wel met de toevoeging dat de Gilzerbaan eind dit jaar een 60 kilometerweg wordt. Ook worden er fietsstroken aangebracht.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel 2:

 

8 april 2010

 

Bron: www.bndestem.nl

 

“Fietspad naar Riel moet er wel komen”

 

RIEL - Als het aan de gemeente Gilze en Rijen ligt, komt het vrijliggende tussen Gilze en Riel er toch. Eerder besloot de gemeente Goirle, waartoe Riel behoort, dat het fietspad er niet komt. De kosten van circa 1 miljoen euro gaven de nekslag. Daarnaast gaf Goirle als reden dat Gilze en Rijen niet wilde meewerken. “Klinkklare onzin, daar is nooit sprake van geweest,” reageert wethouder Willem Starreveld. “Bij ons staat het fietspad gewoon opgenomen in het verkeers- en vervoersplan. Goirle heeft niet goed met ons gecommuniceerd. Een fietspad langs de Gilzerbaan is nodig. Er wordt ontzettend hard gereden, terwijl daar wel schoolgaande kinderen fietsen. Wat ons betreft komt het fietspad er wel, maar we zijn afhankelijk van Goirle. Het fietspad ligt voor het grootste gedeelte op hun grondgebied.”

 

De gemeente Goirle wil, nu het fietspad er voorlopig niet komt, een alternatieve route presenteren. Het plan voor de nieuwe route moet er eind juli liggen en loopt via de Vijfhuizenbaan en Schootjesbaan. Goirle wil voor de route afspraken maken met de nabijgelegen agrariërs. Over hun land zou een deel van de route straks lopen.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

Toegevoegd artikel 3:

 

23 februari 2019

 

https://www.bndestem.nl/oosterhout/vrijliggend-fietspad-naast-gilzerbaan-tussen-gilze-en-riel~a0cfce9d/

 

 

Vrijliggend fietspad naast Gilzerbaan tussen Gilze en Riel

 

RIEL / GILZE - De gemeenten Goirle en Gilze en Rijen kiezen voor een vrijliggend

fietspad aan de rechterkant van de weg, vanuit Riel richting Gilze.

 

De aanwonenden hebben ‘vrijwel unaniem’ hiervoor gekozen.

 

 

middelbeers 218

 

Gilzerbaan (richting Gilze)

Het dubbelfietspad komt rechts

(Foto: Kees Wittenbols - 26 september 2011)

 

 

 

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN