Etten-Leur

 

Etten in beeld - Deel 1

 

 

etten-leur-7 001

 

Etten-Leur

(Foto: 15 september 2010)

 

 

www.eerstevlucht.nl

 

 

 

Etten-Leur is een plaats en gemeente in de provincie Noord-Brabant.

De gemeente telt 40.561 inwoners (1 augustus 2006, bron: CBS)

en heeft een oppervlakte van 55,90 km2 (waarvan 0,61 km2 water).

 

 

pastorie

 

Pastorie Lambertusparochie – Markt

 

 

 

BILD0031

 

Molen aan de Bisschopsmolenstraat (1744)

(Foto: 26 juli 2012)

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=518

 

 

Geschiedenis:

Etten en Leur was tot 1968 de oude naam van de huidige gemeente Etten-Leur.

De lintdorpen Etten en Leur waren de enige woonkernen in deze gemeente.

Rond 1968 waren de dorpjes volledig aan elkaar vastgegroeid.

 

 

 

image062

 

Zicht in de Bisschopsmolenstraat (1)

(Foto: 12 juni 2013)

 

 

 

hoekpand

 

Hoekpand – Achter de Molen / Zundertseweg

 

 

In 1953 vond een grenscorrectie plaats met de gemeente Rucphen,

waarbij het dorp Sint-Willebrord, dat ontstaan was in het grensgebied tussen de gemeenten Hoeven, Rucphen en Etten en Leur

in zijn geheel aan de gemeente Rucphen kwam.

 

 

 

wit huis markt

 

2 Witte panden – Hoek Markt/Stationsstraat

 

 

 

BILD0022

 

Heilig Hartkerk aan de Kerkwerve nummer 2 (is reeds gesloopt)

(Foto: 26 juli 2012)

 

 

Etten-Leur ligt tussen Breda en Roosendaal.

Omliggende plaatsen zijn Prinsenbeek, Hoeven, Rucphen en Sint-Willebrord.

 

 

 

bisschopsmolenstraat-1

 

Zicht in de Bisschopsmolenstraat (2)

 

 

 

torenflat

 

Torenflat nabij de parkeergarage

 

 

Etten-Leur heeft een recent vernieuwd centrum (in Etten) en bestaat uit 12 wijken:

Baai, Banakkers, Buitengebied, Centrum West, Centrum Oost, De Grient, De Keen, Etten-Leur-Noord,

Grauwe Polder, Hoge Neerstraat, Hooghuis en Sanderbanken.

Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen.

 

 

 

zicht op markt

 

Zicht op de Markt

 

 

 

nieuwbouw bij parkeergarage

 

Nieuwbouw nabij de parkeergarage

 

 

 

Etten is van oudsher het middelpunt van de gemeente, waar dan ook het oude raadhuis te vinden is.

Het raadhuis stamt uit 1776 en is een ontwerp van Philip Willem Schonck.

Eerder ontwierp Schonck ook de Gemeentetoren uit 1771.

De toren vormt een geheel met de voormalige Nederlands-Hervormde kerk uit de 13e eeuw.

 

 

 

pand de linden markt

 

Pand “De Linden” op de Markt

 

 

 

torenpad

 

Nieuwbouw in Torenpad

 

 

Andere bezienswaardigheden in Etten zijn:

 

Sint Paulushofje

Huis De Zwaan (1628)

de Moeierboom, een oude lindeboom

Aan de Bruininkhuizen bevindt zich het koetshuis,

het enige restant van het 17e-eeuwse landhuis van de familie De Nobelaer.

 

 

 

restaurant de zwaan markt

 

Restaurant “De Zwaan” (1628) – Markt 7

 

 

 

de nobelaer

 

Theater en Congrescentrum “De Nobelaer” – Anna van Berchemlaan 2

 

 

Leur:

De kern van Leur ligt ten noordoosten van Etten.

Op de hoek van het Van Bergenplein en de Lange Brugstraat staat het Trouwkerkje.

Het interieur van dit voormalige Nederlands Hervormde kerkje dateert uit 1614 en er is een Jacobus Zeemansorgel uit 1717.

Sinds 1971 is het kerkje in gebruik als trouwzaal.

Aan de Korte en Lange Brugstraat staan diverse fraaie panden.

Onder andere het woonhuis van Heerma van Voss uit 1853 en de neogotische St. Petruskerk uit 1889.

Aan het Van Bergenplein staan verder het voormalige paardentramstation en het imposante gebouw Het Hooghuys (oorspronkelijk uit 1893).

 

 

 

biss nr

 

Bisschopsmolenstraat 156

 

 

 

hal

 

Het Waaggebouw in het Oderkerkpark

Zie het artikel, ingezonden door Nel Mathijssen: Verplaatsing waaggebouw Etten-Leur

 

 

Een belangrijke attractie van Leur is een oude zwaaikom die het begin vormt van de Leurse Haven.

Aan de Geerkade staat stellingmolen “De Lelie” en het gebouw “De Ster.”

Tot voor kort stonden aan de kade industriële pakhuizen, inmiddels zijn deze gesloopt.

Deze rij zijn grotendeels vervangen door nieuwe woningen in oude stijl.

 

 

 

stadhuis markt

 

Oude Raadhuis (1776) - Markt

 

 

 

monument

 

Monument – Oderkerkpark

 

 

Musea:

In de gemeente zijn diverse historische instellingen te bezoeken.

Zo kan men deze musea vinden:

 

Heemkundig museum Jan uten Houten, in het Sint Paulushofje

Het drukkerijmuseum

Het Agrarisch museum

Het Huysmuseum

Naast deze musea zijn er ook nog andere historische panden bekijken.

Er staan drie molens binnen de gemeentegrenzen: Molen De Lelie, de Bisschopsmolen en de Zwartenbergse Molen.

Er zijn ook nog tal van monumentale boerderijen te bewonderen.

 

 

 

image160

 

Markt 4

(Foto: 12 juni 2013)

 

 

 

image100

 

Hotel-Restaurant “Ten Bosch” – Oude Bredaseweg 2

(Foto: 12 juni 2013)

 

 

Evenementen:

Jaarmarkt

Leurse Havenfeesten

Smartlappenroute

MaMi-spektakel

Lelieloop

Popelucht

 

 

 

stadskantoor markt

 

Stadskantoor – Roosendaalseweg 4

 

 

 

mofierboom 1774 markt

 

Moeierboom (Lindeboom) uit 1774 op Markt

http://www.cubra.nl/bomen/boomvandeweek/ettenleurlinde/ettenleurmoeierboom.htm

 

 

Culturele instellingen:

In Etten-Leur zijn ook diverse instellingen voor de beeldende kunst.

Doornbos is het centrum voor de beeldende kunst in de gemeente.

Deze biedt verschillende disciplines aan zoals: beeldhouwen, tekenen en fotografie.

Sint-Frans is het gemeentelijk centrum in de kunsten voor de muziek, dans en theater.

Daarnaast zijn er in de gemeente diverse dansscholen en koren te vinden.

 

 

 

biss nr

 

Bisschopsmolenstraat 160

 

 

 

overzicht markt

 

Zicht op de Markt

 

 

De Nobelaer vormt vaak het platform voor de diverse artiesten, deze instelling is het theater van de gemeente.

De Nobelaer, de bibliotheek en het centrum voor de kunsten Sint-Frans zitten samen in het gelijknamige pand “De Nobelaer.”

Ook het Popcollectief Etten-Leur (POPEL) en de Speel-o-theek “Sam Sam” zijn gevestigd aan de buitenzijde van het gebouw “De Nobelaer.”

Omdat het herstellen en het opknappen van dit pand te duur zou worden, wordt er nu gesproken over een nieuwe vestiging.

Dit zou dan worden omgedoopt in het “Sociaal cultureel en educatief Knooppunt.”

Dan zou ook Doornbos zich in het nieuwe pand vestigen.

Zodoende kan er beter worden samengewerkt tussen de diverse (6) culturele instellingen.

Ook het UITpunt Etten-Leur, het centrale informatiepunt voor kunst, cultuur en uitgaan, krijgt een plek in het nieuwe onderkomen.

Ook Local FM, de locale radio van Etten-Leur, zal zich vestigen in het toekomstige nieuwe gebouw.

 

 

 

kerk-2

 

Nederlands Hervormde Kerk (13e eeuw) – Markt

http://reliwiki.nl/index.php?title=Etten-Leur,_Markt_6_-_Catharina

 

 

 

begijnhof

 

Sint Paulushofje (1681) - Markt

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Paulushofje

 

 

 

Historische personen:

 

Vincent van Gogh

 

De meest bekende schilder van Etten-Leur is Vincent van Gogh, hij woonde en werkte in 1881 in de gemeente.

Zijn vader was dominee in Etten-Leur.

Het kerkgebouw van de vader van Vincent doet nu dienst als raadszaal.

In de gemeente staan diverse verwijzingen naar de beroemde schilder,

zo is er een standbeeld van hem, deze staat op de plek van de voormalige pastorie.

 

 

 

etten-leur-7 011

 

Standbeeld Vincent van Gogh, naast Stadskantoor

(Foto: 15 september 2010)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

 

 

Adriaan van Bergen

 

Nauw verbonden met de cultuurhistorie is de Leurse turfschipper Adriaan van Bergen.

Prins Maurits veroverde in 1580 Breda van de Spanjaarden (zie Turfschip van Breda).

Adriaan van Bergen bedacht het plan om een aantal soldaten te verbergen onder zijn lading turf.

Omdat Adriaan van Bergen regelmatig met turf de stad invoer, werd zijn schip niet meer gecontroleerd.

Op de dag van de inname trok Adriaan van Bergen zich echter terug omdat hij het plan niet meer zag zitten.

Maar twee neven waren bereid het schip met turf en 70 soldaten Breda binnen te varen.

De soldaten konden het kasteel en de stadspoort veroveren op de Spanjaarden.

Na de verovering werd de turfschipper vorstelijk betaald en ging hij in Breda wonen.

Deze inwoner van Etten-Leur is nog steeds prominent aanwezig in de gemeente.

Zo is er een standbeeld van hem, dit standbeeld kijkt uit over de nieuwe haven en om hem te eren zijn er elk jaar de havenfeesten in Etten-Leur.

In Leur is ook een zalencentrum te vinden met de naam “Het Turfschip” en is er ook nog een “Adriaan van Bergenplein.”

 

 

 

nieuwbouw markt

 

Winkelblok – Raadhuisplein

 

 

 

kerk-1

 

Lambertuskerk – Markt

http://reliwiki.nl/index.php?title=Etten-Leur%2C_Markt_62_-_Lambertus

 

 

Heerma van Voss

 

Heerma van Voss kocht in 1868 voor 25.000 gulden aandelen in een suikerfabriek op de Leur.

Deze fabriek was zijn tijd ver vooruit en had onder meer elektrisch licht en een eigen telefoon.

Al snel werd hij een rijke industrieel.

Hij gaf de gemeenschap een gaarkeuken, een post- telefoon- telegraafkantoor, een draaibug en het bovengenoemde beeld van Adriaan van Bergen.

Toen de gemeente de gemeentetoren niet meer kon restaureren vanwege financiële problemen schoot van Voss te hulp,

hij schonk het geld op de voorwaarde dat de gemeente de toren voortaan beter zou onderhouden.

Bij het 40-jarig bestaan van zijn suikerfabriek kreeg de gemeente een primeur.

Mensen uit de wijde omgeving kwamen richting Etten-Leur,

de stoomtram was helemaal vol en de prijzen voor een kaartje liepen op tot 50 gulden.

Er werden extra treinen ingezet.

De reden hiervoor was dat de eerste vliegtuigopstijging van Nederland zou gaan plaatsvinden in de gemeente op 27 juni 1909.

Van Voss liet hiervoor de Franse piloot Charles graaf de Lambert overkomen met zijn Wright Flyer.

Deze 4 minuten durende vlucht maakte van Nederland een luchtvaartland.

Ter herinnering aan deze vlucht staat er een gedenknaald op de plek waar de eerste vlucht plaatsvond.

 

 

 

image080

 

Bisschopsmolenstraat 24-26

(Foto: 12 juni 2013)

 

 

 

apotheek

 

“D’Apteek” - Markt

 

 

 

 

 

Onderwijs:

In de gemeente zijn 14 basisscholen te vinden, de meeste hebben een rooms-katholieke identiteit.

Namelijk 6 van deze scholen zijn gebaseerd op deze religieuze stroming,

daarnaast zijn er 3 protestants-christelijke basisscholen.

De andere scholen zijn brede of openbare scholen.

Daarnaast zijn er nog twee middelbare scholen, de KSE (Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur) en het Munnikenheide College.

Er is ook nog een vestiging van het ROC (Regionaal Opleidings Centra) in Etten-Leur.

 

 

 

debrouwer

 

Café-Zaal “De Brouwer” – Bisschopsmolenstraat 34

(Tegenwoordig: Restaurant Feesterij Sprankeling)

 

 

Verkeer:

Tot 1999 moest het doorgaande verkeer tussen Roosendaal en Breda de kern van Etten-Leur doorkruisen.

Op 23 november 1999 werd de A58 ten zuiden van Etten-Leur geopend,

zodat de doorsnijding en leefbaarheidsproblemen grotendeels verdwenen.

 

 

 

klooster

 

Moederhuis Zusters Franciscanessen – Bisschopsmolenstraat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Withof

 

 

 

 

BILD0053

 

Idem

(Foto: 26 juli 2012)

 

 

Het tracé van de oude rijksweg is nog steeds te herkennen aan straatnamen, zoals de Roosendaalseweg en de Bredaseweg.

Heden ten dage loopt er echter nog wel een spoorlijn dwars door de gemeente, deze geeft de scheiding weer tussen Etten en Leur.

Er is veel discussie in de gemeente of deze spoorlijn ook dient te worden omgelegd, om zo de verbinding tussen Etten en Leur te bevorderen.

Een ander voordeel is dat er dan meer treinen met gevaarlijke stoffen kunnen rijden, de huizen staan in de huidige situatie namelijk te dicht op het spoor.

 

Het openbaar vervoer in Etten-Leur bestaat uit de spoorverbinding bij Station Etten-Leur en drie streekbuslijnen.

Daarnaast is er een buurtbus en een wijkbus.

(Teksten: Wikipedia).

 

 

 

kinderwinkel

 

Kinderwinkel – Bisschopsmolenstraat 74

 

 

Mijn indruk van Etten: Etten is het grootste gedeelte van de gemeente Etten-Leur. De bezienswaardigheden beginnen vanaf de spoorwegovergang aan de Hoevenseweg en eindigen praktisch bij de Bisschopsmolen. De Markt ‘oogt’ nog steeds prachtig. De Markt is in de loop der jaren opnieuw ingericht en ook niet meer zo druk met het verkeer als vroeger. De Markt kende ik al wel, maar als je in de buurt komt van de Nederlands Hervormde Kerk, zie je gelijk dat de gehele ‘inrichting’ is veranderd. Wat vroeger ook nog Markt heette is nu het Raadsplein geworden, met praktisch allemaal nieuwbouw, waaronder veel winkels. Dit dan op de plaats waar eens de snelweg liep. Sinds de wegomlegging was ik hier niet meer geweest en alles was dus nieuw voor mij. Een heel nieuw winkelcentrum is hier verrezen. Bovendien is men nog steeds bezig het ene na het andere nieuwe gebouw te plaatsen. Men is er een echte stad van aan het maken. Doch een stukje verder begint de Bisschopsmolenstraat en die is nog steeds in de staat zoals hij vroeger ook was, met enkele nieuwe panden hier tussenin. Vooral een stuk verder, nabij de Molen. Voor mensen die van winkelen houden is Etten een aanrader van de eerste orde. Vanaf de Spoorlaan tot aan de molen toe, toch wel een kilometer of twee lang, vind je de meest uiteenlopende soorten winkeltjes die je maar kunt bedenken en alles straalt een geweldige sfeer uit. Het winkelcentrum zelf heb ik niet bezocht, maar weet dat het er goed vertoeven is. Je kunt in Etten best wel een hele dag doorbrengen. De Horeca is hier ruimschoots aanwezig. Mijn fotoreportage is beperkt gebleven tot de Markt en de Bisschopsmolenstraat en ‘schoot’ nog weleens een straatje in. De meeste bezienswaardigheden, vooral uit vroegere tijden, zijn dan ook hier slechts te vinden. Maar ook, zoals in Leur schoot het me later te binnen dat ik nog wel wat vergeten ben. Geen nood, ik ga zeker nog ’n keer terug en maak dan de zaak compleet.

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

25 augustus 2008

 

 

 

 

lepelstraat 002

 

Watertoren uit 1924

(48,7 meter hoog)

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

9 oktober 2008

 

 

 

 

moerstraten 086

 

Monument ter ere van Graaf de Lambert - Rijsbergseweg

 

 

 

 

moerstraten 085

 

Bord bij het monument

 

 

 

 

moerstraten 088

 

Graaf de Lambertplantsoen aan de Rijsbergseweg

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

31 maart 2009

 

De Klappenberg – Etten-Leur:

 

 

 

rucphense bossen 077

 

Klappenberg 10

(Foto: 31 maart 2009)

 

 

 

 

 

Klappenberg 10

(Foto: 13 juli 2017)

 

 

 

 

rucphense bossen 079

 

Hondenpension De Lindenberg – Klappenberg 8

 

 

 

 

rucphense bossen 080

 

Hoveniersbedrijf Patrick Maas – Klappenberg 6

 

 

 

 

rucphense bossen 081

 

Zicht in de Klappenberg

 

 

 

 

IMG_4937

 

Klappenberg / Rijsbergseweg

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

15 september 2010

 

 

 

 

 

etten-leur-7 005

 

Restaurant “Het Koetshuis” – Bruininkhuizen 4

 

 

 

 

etten-leur-7 008

 

Achterzijde van het Sint Paulushofje

 

 

 

 

etten-leur-7 013

 

Achterzijde van het Stadskantoor

 

 

 

 

etten-leur-7 015

 

Ingang van de N.H. Kerk

 

 

 

 

etten-leur-7 016

 

Zijingang van de N.H. Kerk

 

 

 

 

etten-leur-7 018

 

Toren van de N.H. Kerk

 

 

 

 

etten-leur-7 021

 

Standbeeldje van S.C. De Stijloren – Markt

 

 

 

 

etten-leur-7 022

 

Herberg “Het Witte Paard” – Oude Bredaseweg 15

 

 

 

 

etten-leur-7 023

 

Zicht in de Oude Bredaseweg

 

 

 

 

etten-leur-7 027

 

Zicht op het oude raadhuis en N.H. Kerk

 

 

 

 

etten-leur-7 028

 

Markt 48

 

 

 

 

 

etten-leur-7 033

 

Brandweerkazerne – Wipakker 8

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

26 juli 2012

 

 

 

 

 

BILD0008

 

Jansen Machinehandel – Bredaseweg 210

 

 

 

 

BILD0009

 

Bredaseweg (links loopt de A58)

 

 

 

 

BILD0012

 

Praxis – Trivium 152 en

Boerenbond – Trivium 162

 

 

 

 

BILD0014

 

Munnikenheide College – Trivium 60

 

 

 

 

BILD0018

 

Woningstichting Etten-Leur – Bredaseweg 1

 

 

 

 

BILD0029

 

Thebe Thuiszorgwinkel – Kerkwerve 50

 

 

 

 

BILD0033

 

Bisschopsmolenstraat 160

 

 

 

 

BILD0040

 

Bisschopsmolenstraat 166

 

 

 

 

BILD0049

 

Idem

 

 

 

 

BILD0042

 

Kloostergaard – Bisschopsmolenstraat

 

 

 

 

BILD0043

 

Kleine kapel Zusters Franciscanessen – Bisschopsmolenstraat

 

 

 

 

BILD0046

 

Grote kapel van de Zusters Franciscanessen – Bisschopsmolenstraat

 

 

 

 

BILD0057

 

Monumentale loods naast de grote kapel

 

 

 

 

BILD0059

 

Idem, een deel

 

 

 

Voor artikelen over Etten

Klik hierop

 

 

 

Voor deel 2: klik hierop

Voor deel 3: klik hierop

Voor deel 4: klik hierop

Voor Leur in beeld: klik hierop

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

Januari 2007

 

 

home

 

stats count