Bron: BN-DeStem

 

“Fiets Allee” van Breda naar Alphen

 

 

CHAAM / BREDA - Eén lange “Fiets Allee,” van Breda tot voorbij Alphen.

 

Hemelsbreed zo’n twintig kilometer, dwars door de boswachterij Ulvenhout-Chaam.

 

 

Het is een van de meest in het oog springende nieuwe recreatieve voorzieningen die Staatsbosbeheer de komende jaren in dat bosgebied tussen Ulvenhout, Chaam, Alphen en Gilze wil gaan realiseren. Het betekent wel dat de bestaande verharde wegen in deze boswachterij, die merendeels in de jaren zestig zijn aangelegd, maar intussen weer zijn afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer, worden opgedoekt. “Alleen nog ter hoogte van de dorpen of belangrijke recreatieve voorzieningen zullen verharde aftakkingen voor de “Fiets Allee” blijven bestaan,” aldus Björn Seegers, districtshoofd van SBB in West-Brabant. Hij zei dit zaterdagochtend bij de presentatie van de nieuwe Recreatiezonering die Staatsbosbeheer in overleg met uiteenlopende ‘gebruikersgroepen’ voor deze boswachterij heeft uitgedokterd. Het werd ‘exclusief’ toegelicht aan vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Breda, Alphen-Chaam en Gilze en Rijen.

 

 

 

image090

 

Gilzeweg, welke later overgaat in de Chaamseweg

Min of meer de grens tussen het Ulvenhoutsebos en de Chaamse Bossen

(Foto: Kees Wittenbols – 21 september 2008)

 

 

 

Staatsbosbeheer heeft het gebied globaal in drie zones verdeeld, waardoor de diverse ‘soorten’ gebruikers (wandelaars, ruiters, fietsers, natuurliefhebbers) elkaar minder voor de voeten zullen lopen. De zone die het dichtst bij Ulvenhout/Breda is gelegen omvat het Ulvenhoutsebos, het Annabos en het Nieuwbos en wordt in het plan aangeduid met Landgoederenbos. Ze sluiten direct aan op particuliere landgoederen als Anneville en Valkenberg. Dit deel is vooral bedoeld voor de wandelaar of recreant die ‘gewoon even’ een frisse neus wil gaan halen. In of nabij dit gebied komen nieuwe parkeerplaatsen en recreatievoorzieningen. In verband hiermee wil Staatsbosbeheer bij het Milieu Educatief Centrum (Wolfslaardreef in Breda ook een officiële ‘entree’ maken.

 

 

 

image006

 

Zicht in de Kleine Slingerdreef, welke doorloopt tot Ulvenhout (vanaf de Chaamseweg)

(Foto: Kees Wittenbols – 21 september 2008)

 

 

 

 

image001

 

Zicht in de Nieuwe Maastrichtsebaan vanaf de Chaamseweg, welke doorloopt tot Alphen

(Foto: Kees Wittenbols – 29 september 2008)

 

 

 

Een tweede belangrijke zone wordt “De Woeste Gronden” met het Prinsenbos, de Chaamse Bossen en de Alphense Bossen. “Een groot deel van deze gebieden bestaat nu nog uit saaie houtakkers,” aldus Seegers. “Voornamelijk dennen die vijftig, zestig jaar geleden zijn geplant voor de mijnbouw, maar voor dat doel dus niet meer nodig zijn. Delen van deze gebieden gaan we nu omvormen tot natte of droge heidegebieden, al naar gelang de situatie ter plaatse.” Het is ook dit gebied waar Staatsbosbeheer vooral “struinen dwars door de natuur” wil gaan toestaan.

 

 

 

image108

 

Weidebad – Alphensebaan 17

(Foto: Kees Wittenbols – 29 september 2008)

 

 

 

De inrichting van de derde zone ter hoogte van het Weidebad in Chaam laat SBB afhangen van de plannen die Alphen-Chaam ontwikkelt in het kader van de recreatieve driehoek in het gebied tegenover dat zwembad. SBB gaat er van uit dat hier in de toekomst ‘grote stromen recreanten’ moeten worden opgevangen.

 

 

ZIE OOK:

 

 Chaam in beeld

Gilze in beeld

Alphen in beeld

Bavel in beeld

Ulvenhout in beeld

 

Rondje Ulvenhoutsebos in beeld

Rondje Chaamse Bossen in beeld

 

 

 

6 oktober 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN