Haarsteeg in beeld

 

 

 

Haarsteeg

(Foto: 27 september 2013)

 

 

 

Haarsteeg is een kerkdorp in Noord-Brabant, bestaande uit lintbebouwing.

Het heeft twee woonkernen, De Hoeven en het eigenlijke Haarsteeg.

Haarsteeg was tot 1935 verdeeld over vier gemeenten, te weten: Hedikhuizen, Herpt en Bern, Nieuwkuijk en Vlijmen.

 

Sinds 1935 maakte Haarsteeg volledig deel uit van de gemeente Vlijmen en na de herindeling van 1997 valt Haarsteeg,

net als Nieuwkuijk en Vlijmen, onder de gemeente Heusden.

 

 

 

 

Geschiedenis:

 

Haarsteeg ligt aan de huidige weg Baardwijk-Elshout-Haarsteeg, welke op een zandrug gelegen is;

vóór 1970 was er geen rechtstreekse verbinding tussen de kerkdorpen Elshout en Haarsteeg.

Ten noorden lag komgrond die tot de afdamming van het Oude Maasje in 1904 uitsluitend bruikbaar was als weiland.

 

De oudste vermelding van de Haersteghe is uit 1377.

Het is hier waarschijnlijk de naam van een steeg, een zandweg.

In verscheidene akten uit de 15e eeuw is sprake van de Haer of de Haren in het Herptseveld.

Mogelijk dat hiervan de benaming van de weg Haarsteeg is afgeleid.

Want ook in Herpt wordt land aen de Haerstege vermeld.

De eerste bewoners werden gedocumenteerd in het dodenboek van Klooster Mariëndonk uit circa 1450.

De bewoning in De Hoeven werd reeds eerder in schriftelijke documenten vermeld, namelijk in het midden van de 14e eeuw.

 

Totdat de Bergsche Maas werd gegraven (voltooid in 1904) was Haarsteeg met de Hedikhuizense Maas verbonden door middel van een haven.

De oude haven is nu in gebruik als ijsbaan en schietterrein van de Ambrosiusschuts.

De haven was lange tijd een belangrijke laad- en losplaats voor het scheepvaartverkeer naar Gorinchem, Dordrecht en Rotterdam.

Op de heenweg, naar het westen, vervoerde men land- en tuinbouwproducten, riet en vooral ook manden en andere van wilgentenen vervaardigde zaken.

Op de terugweg werd steenkool meegenomen.

Via de Hedikhuizense Maas en het Sas bereikten de kleine zeilende vrachtschepen de eigenlijke Maas.

 

De parochie Haarsteeg dateert van 1846.

Deze werd afgesplitst van de parochie Hedikhuizen, gedeeltelijk ook van de parochie Vlijmen.

Het dorp kende mede door eigen parochie een grote verbondenheid, wat na terugkomst van Haarsteegse militairen uit Nederlands-Indië in 1949

leidde tot een actieve afdeling van het Katholiek Thuisfront.

Van januari 1949 tot mei 1950 werd door deze organisatie De Haarsteegbode uitgegeven.

 

In Haarsteeg vestigden zich ook zusters en wel aan de Haarsteegsestraat 11.

Deze leidden het Gertrudisgesticht, waar enkele bejaarden waren gevestigd.

Dit is gebouwd in 1907 naar een ontwerp van W.Th. van Aalst.

Ook een meisjesschool werd door hen geleid. De zusters vertrokken tegen het eind van de 20e eeuw.

 

 

 

Bezienswaardigheden:

 

De Sint-Lambertuskerk aan de Haarsteegsestraat 10 is een neogotische driebeukige kruisbasiliek uit 1883.

Architect was C.H. Dobbe.

De kerk heeft een vieringtoren, een neogotisch orgel en een gepolychromeerd neogotisch houtsnijwerk, voorstellende het Laatste Avondmaal.

In de nabijheid van de kerk bevindt zich een Heilig-Hartbeeld uit 1920.

 

Enkele kortgevelboerderijen, met name Haarsteegsestraat 76 met een kern uit de 18e eeuw en een tuinkoepel uit omstreeks 1920.

Op Mommersteeg 101 staat een boerderij uit 1799 en op Haarsteegsestraat 12 één uit 1802.

 

 

Natuur en landschap:

 

De omgeving van Haarsteeg stond onder sterke invloed van de Maas, die regelmatig buiten haar oevers trad.

Ten noorden van de plaats liggen dan ook historische dijken, zoals de Hoge Maasdijk, die bescherming boden tegen het water van de Hedikhuizense Maas. Overstromingen zorgden voor tal van wielen die tegenwoordig een reeks natuurgebieden vormen: Haarsteegse Wiel en Sompen en Zooislagen.

Hierin bevindt zich ook een eendenkooi.

Het Haarsteegse Wiel is met een diepte van 19m zelfs het diepste wiel van Nederland.

 

Ten noordoosten van Haarsteeg ligt open polderland, terwijl de verkaveling in Haarsteeg zélf nog kenmerken van het slagenlandschap vertoont.

 

 

 

 

Van Den Brandt – Verhuur – De Hoeven 56

 

 

 

 

 

De Hoeven 30

 

 

 

 

 

De Hoeven 26

 

 

 

 

 

De Hoeven

 

 

 

 

 

De Hoeven 24

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 112

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 100

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 86

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 78

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 70

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 66

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 64

 

 

 

 

 

Café De Harmonie (1750) – Haarsteegsestraat 58

http://hvdol.nl/database/product_info.php?products_id=9151&osCsid=3731331c527f88bb65ec41776be3dee2

 

 

 

 

 

 

Manege Ars Longa – Haarsteegsestraat 56

www.manegearslonga.nl

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 56A

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 50

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 30

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 28

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 20

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 16

 

 

 

 

 

Pastorie – Haarsteegsestraat 12

 

 

 

 

 

Huize Gertrudis (1) - Haarsteegsestraat 11

http://reliwiki.nl/index.php?title=Haarsteeg,_Haarsteegsestraat_11_-_Huize_Gertrudis

 

 

 

 

 

 

Lambertuskerk – Haarsteegsestraat 10

http://reliwiki.nl/index.php?title=Haarsteeg%2C_Haarsteegsestraat_10_-_Lambertus

 

 

 

 

 

Thebe Dagverzorging – Haarsteegsestraat 8

 

 

 

 

 

Huize Gertrudis (2) - Haarsteegsestraat 11

http://reliwiki.nl/index.php?title=Haarsteeg,_Haarsteegsestraat_11_-_Huize_Gertrudis

 

 

 

 

 

Huize Gertrudis (3) - Haarsteegsestraat 11

http://reliwiki.nl/index.php?title=Haarsteeg,_Haarsteegsestraat_11_-_Huize_Gertrudis

 

 

 

 

 

Haarsteegestraat 6

 

 

 

 

 

Meester Prinsenstraat 3 en 5

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 2

 

 

 

 

 

Ipperhoeve 2

 

 

 

 

 

Restaurant Ribs & Dips (1799) – Mommersteeg 100

http://ribsendips.nl/spareribs/

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 5

 

 

 

 

 

Lambertusschool – Haarsteegsestraat 14

www.lambertusschool.nl

 

 

 

 

 

Oude Haven 6

 

 

 

 

 

Oude Haven 11

 

 

 

 

 

Oude Haven 9?

 

 

 

 

 

Oude Haven 4

 

 

 

 

 

Oude Haven

 

 

 

 

 

Meester Prinsenstraat 34

 

 

 

 

 

Meester Prinsenstraat

 

 

 

 

 

Ippenhoeve 14

 

 

 

 

 

Plaatsnaambord Vlijmen – Mommersteeg

(Foto: 27 september 2013)

 

 

 

 

 

Mommersteeg 52

 

 

 

 

 

Mommersteeg

 

 

 

 

 

Mommersteeg 60

 

 

 

 

 

Mommersteeg 62

 

 

 

 

 

Mommersteeg 66

 

 

 

 

 

Mommersteeg 78

 

 

 

 

 

Mommersteeg 80

 

 

 

 

 

Mommersteeg 82

 

 

 

 

 

Mommersteeg 90 en 92

 

 

 

 

 

Mommersteeg 94

 

 

 

 

 

Schuren achter Mommersteeg 94

 

 

 

 

 

Mommersteeg 49

 

 

 

 

 

Haarsteegsestraat 43

 

 

 

 

 

Zeggelaarsche Wetering

 

 

 

 

 

Koningsvliet

 

 

 

Mijn indruk van Haarsteeg: Bij het maken van foto’s van Elshout was ik van te voren al een stukje door Haarsteeg gekomen. Ik kwam van de Heusdenseweg en sloeg De Hoeven in. Daar merkte ik al dat foto’s maken in Haarsteeg beslist wel de moeite waard zou worden. En inderdaad, dat was ook zo. Je zou Haarsteeg ook wel het verlengde van Elshout kunnen noemen. Ook De Hoeven en de Haarsteegsestraat zijn juweeltjes van straten met prachtige huizen. En ook de Mommersteeg staat vol met historische boerderijwoningen. Haarsteeg is zo’n beetje van hetzelfde formaat als Elshout. Ook in Haarsteeg is het maar gematigd druk met het verkeer. Wat ook hier weer opviel is dat Haarsteeg zowat vast ligt aan Vlijmen. En of ik in de toekomst foto’s van Vlijmen zal maken lijkt mij niet waarschijnlijk. Haarsteeg vind ik persoonlijk toch wel de absolute grens voor mij, om nog te kunnen spreken van Breda en omgeving. Na Haarsteeg ging ik met een vliegende vaart naar Drunen om foto’s te maken. Het was wel ’n gedoe om daar te geraken, want ze waren met de rondweg bezig. De rest van deze dag verbleef ik in Drunen waar ik meer dan 100 foto’s maakte en dus in twee delen op zal splitsen. Deze reportage volgt hierna.

 

 

 

 

Voor artikelen over Haarsteeg

Klik hierop

 

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

27 september 2013

 

Home