Hedikhuizen in beeld

 

 

IMG_7428

 

Hedikhuizen

(Foto: 23 september 2013)

 

 

Hedikhuizen, in de volksmond Hékèse genaamd, is één van de kleinste kernen in de Noord-Brabantse gemeente Heusden.

Het had ongeveer 200 inwoners in 1972 en 230 inwoners in 2010.

De bebouwing is gegroepeerd langs de Hoge Maasdijk, die ooit het omliggende land tegen het water van de Hedikhuizense Maas moest beschermen.

 

Hedikhuizen behoorde tot het Land van Heusden dat in 1357 deel werd van het Graafschap Holland.

Pas omstreeks 1800 werd het bij Noord-Brabant gevoegd.

 

Einde 10e eeuw was Hedikhuizen in het bezit van bisschop Notger van het Prinsbisdom Luik.

In 1282 kwamen de bezittingen te Hedikhuizen aan de Abdij van Berne die ook het patronaatsrecht verkreeg.

In 1598 werd de aan Sint-Lambertus gewijde kerk genaast door de Hervormden die haar sindsdien in gebruik hadden.

De katholieke godsdienst werd aanvankelijk verboden, hoewel Bokhoven fungeerde als grenskerk, maar in 1683 kwam er een schuurkerk

en werden de gelovigen bediend door de pastoor van Vlijmen.

In 1692 kreeg de parochie Hedikhuizen weer een eigen pastoor.

Een nieuwe waterstaatskerk werd gebouwd in 1846, en in hetzelfde jaar splitste de parochie Haarsteeg zich af.

 

In 1944 werden, tijdens de bevrijdingsdagen, de torens van de kerk opgeblazen en was men weer een tijdlang op een noodkerkje aangewezen.

Een nieuwe Lambertuskerk kwam gereed in 1962.

In 2003 werd de parochie samengevoegd met die van Herpt en Heusden tot de pastorale eenheid: De Bernse Maasparochies.

 

Hedikhuizen was tot 1935 een zelfstandige gemeente.

In dat jaar werd bij herindeling de gemeente verdeeld over de toenmalige gemeenten Heusden en Vlijmen.

In 1997 kwam dit alles weer bij elkaar in de nieuw gevormde fusiegemeente Heusden.

 

 

 

Bezienswaardigheden:

 

Fort Hedikhuizen, uit 1862 was, met bijbehorende inundatiesluis, onderdeel van de Zuider Waterlinie

 die Holland tegen eventuele Belgische en Franse troepen moest beschermen.

 

De voormalige Hervormde kerk aan de Hoge Maasdijk 9 is een laatgotisch kerkje dat in 1598 door de Hervormden genaast werd.

 De Romaanse toren werd in 1939 gerestaureerd maar in 1944 door de Duitsers kapotgeschoten,

 waarbij slechts de tufstenen benedenruimte met kruisgewelf behouden bleef, zij het in sterk geschonden staat.

 Het eenbeukige gotische kerkje, gebouwd in de 15e eeuw, is niet meer als zodanig in gebruik maar fungeert als woonhuis.

 

De katholieke Sint-Lambertuskerk is een kerk aan de Lambertusstraat in de traditie van de Bossche School uit 1962.

 Architect was Huub Baayens.

 In 2010 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.

 

 

 

Natuur en landschap:

 

Hedikhuizen ligt aan de Hoge Dijk, die echter sinds 1475 niet langer meer een Maasdijk is.

Achter de dijk liggen nu de Gelderse Waarden en de Hedikhuizense Maas, een in dat jaar afgesneden Maasbocht.

De Gelderse Waarden zijn pas in 1958 bij Noord-Brabant gevoegd.

Meer naar het noorden ligt de huidige Maasbedding.

Ten zuiden van Hedikhuizen bevindt zich de Haarsteegse Wiel.

Verder is Hedikhuizen omgeven door vooral grootschalig landbouwgebied.

(Wikipedia).

 

 

 

IMG_7430

 

Oude Schoolstraat 4

 

 

 

IMG_7432

 

Sint Lambertuskerk – Lambertusstraat 5A

http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Hedikhuizen,_Lambertusstraat_5a_-_Lambertus

 

 

 

 

 

Idem

(Foto: 16 juli 2015)

 

 

 

 

IMG_7433

 

Kerkstraat 3

 

 

 

 

IMG_7435

 

Kerkstraat 1

 

 

 

 

IMG_7436

 

Oude Schoolstraat 2 (en Christusbeeld)

 

 

 

 

IMG_7437

 

Grafmonument Kerkstraat

 

 

 

 

IMG_7438

 

Kerkstraat 29

 

 

 

 

IMG_7441

 

Voormalige Hervormde Kerk (1) – Hoge Maasdijk 9

http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Hedikhuizen,_Hoge_Maasdijk_9_-_Lambertus

 

 

 

 

IMG_7443

 

Ingang van de kerk

 

 

 

 

IMG_7444

 

Idem, met toegangshek

 

 

 

 

IMG_7448

 

Voormalige Hervormde Kerk (2) – Hoge Maasdijk 9

 

 

 

 

IMG_7445

 

Idem, ruïne t.g.v. verwoesting Tweede Wereldoorlog

 

 

 

 

IMG_7449

 

Zicht op Fort Hedikhuizen – Rietveldenweg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Hedikhuizen

 

 

 

 

IMG_7451

 

Toegang Fort Hedikhuizen (1) – Rietveldenweg

 

 

 

 

IMG_7453

 

Gracht Fort Hedikhuizen (1)

 

 

 

 

IMG_7454

 

Gracht Fort Hedikhuizen (2)

 

 

 

 

IMG_7455

 

Toegang Fort Hedikhuizen (2) – Rietveldenweg

 

 

 

 

IMG_7456

 

Fort Hedikhuizen (1) – Rietveldenweg

 

 

 

 

IMG_7458

 

Fort Hedikhuizen (2)

 

 

 

 

IMG_7459

 

Woning naast Fort Hedikhuizen

 

 

 

 

IMG_7460

 

Historische paal bij het fort

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

10 juli 2015

 

 

 

 

 

Hedikhuizen

 

 

 

 

 

Dijkdoorgang – Bokhovenseweg

 

 

 

 

 

Gemaal Groenendaal – Bokhovenseweg

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

16 juli 2015

 

 

 

 

 

Hoeve aan de Oude Schoolstraat

 

 

 

 

 

Dijkdoorgang Bokhovenseweg (en paard)

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

Steenfabriek Vandersanden Group – Bokhovenseweg 8

 

 

 

 

 

Idem

 

 

 

 

 

Oude Schoolstraat 6

 

 

 

 

 

Oude Schoolstraat 8?

 

 

 

 

 

Oude Schoolstraat 10

 

 

 

 

 

Oude Schoolstraat 18

 

 

 

 

 

Melkveehouderij Van der Vleuten – Ophovenseweg 3

 

 

 

Mijn indruk van Hedikhuizen: Na mijn bezoek aan Herpt ging ik via de Hoefstraat naar Hedikhuizen. Ik kwam uit in de Oude Schoolstraat. Hedikhuizen is maar heel klein en op het kruispunt met de Kerkstraat kreeg ik het gevoel dat ik hier kortgeleden ook al was geweest. Maar dit kon niet omdat ik zeker wist dat ik nog nooit in Hedikhuizen ben geweest. Ik ben gelijk thuis gaan zoeken of er gelijkaardige situaties waren die ik op beeld had vastgelegd. En vrij snel kwam ik er achter dat er in het dorpje Doeveren een soortgelijk kruispunt is, ook in het hartje van het dorp. Beide hebben een kruispunt met enkele oude woningen en hoge bomen. Ik wist van te voren dat er een fort moest zijn en deze was snel gevonden. Daarbij passeerde ik ook nog een heel oud kerkje op de Hoge Maasdijk en zo kwam ik toch nog aan een voldoende aantal foto’s voor het maken van deze reportage. Deze dag sloot ik af met een bezoek aan Elshout en maakte daar een behoorlijk aantal foto’s van dit prachtige dorpje.

 

 

 

Voor artikelen over Hedikhuizen

Klik hierop

 

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

23 september 2013

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count