Herpt in beeld

 

 

IMG_7366

 

Herpt

(Foto: 23 september 2013)

 

 

Herpt is een plaatsje in de gemeente Heusden.

Tot de gemeentelijke herindeling van 1997 behoorde het bij de voormalige gemeente Heusden.

Daarna behoorde het bij de vergrote fusiegemeente die eveneens de naam Heusden kreeg.

Het dorpje heeft ongeveer 700 inwoners.

 

Herpt was vroeger samen met Bern één gemeente Herpt-en-Bern.

Door het graven van de Bergsche Maas tussen 1890 en 1904 werd de gemeente gescheiden en kwam Bern in de provincie Gelderland te liggen.

Nabij Bern ligt Doornwaard, een hoger gelegen glooiende uiterwaard aan de thans afgedamde Maas.

Het is een polder van 89 bunders.

Tot 1935 was Herpt een zelfstandige gemeente.

Onder Herpt valt ook de buurtschap Luttelherpt, waarbij luttel de betekenis van klein heeft.

 

 

 

Geschiedenis:

 

De oudste bewoningssporen van Herpt dateren uit de 10e eeuw.

 Herpt is gebouwd op stroomruggen langs de Maas.

 Het betrof een aantal min of meer evenwijdige straten met vooral agrarische bebouwing.

 Tot in de 11e eeuw viel Herpt onder de parochie Aalburg en in 1148 verkreeg Herpt als zelfstandige parochie een eigen pastoor.

 Het Romaanse kerkje dat toen gebouwd is was van tufsteen en gewijd aan de Heilige Trudo.

 In 1250 werd aan de westkant een toren gebouwd.

 In de 15e eeuw werd het kerkje gesloopt en vervangen door een gebouw in gotische stijl, dat echter in 1590 werd beschadigd

 en vervolgens genaast door de Hervormden.

 Het karakteristieke gebouw met de Romaanse tufstenen toren heeft vervolgens dienst gedaan als Hervormde kerk,

 doch op 5 november 1944 werd de toren door de Duitsers opgeblazen en verwoestte in zijn val het hele kerkje.

 De toren was één der oudste van Nederland.

 In de omgeving van het kerkje ontwikkelde zich een ambachtenbuurt.

 

Daarna is er lange tijd geen parochie meer geweest, maar mogelijk is er in 1718 nog een schuurkerk in gebruik genomen.

 In 1892 werd opnieuw een eigen parochie gesticht.

 In 1900 werd een begraafplaats geopend en in 1893 verbouwde men een daartoe aangekocht voormalig café tot noodkerk.

 Maar pas in 1924 werd uiteindelijk een bakstenen kerk gebouwd aan de Torenstraat onder architectuur van Caspar Franssen en gewijd aan de Heilige Catharina.

 In 1969 vertrok de laatste eigen pastoor, waarna tot 1987 nog een waarnemend pastoor vanuit de nabijgelegen Abdij Mariënkroon actief was.

 Daarna was er geen eigen priester meer en in 2003 werd de parochie met die van Heusden en Hedikhuizen samengevoegd

 tot de pastorale eenheid Bernse Maasparochies.

 

Belangrijkste middel van bestaan was de landbouw.

 Toen in 1908 een stoomzuivelfabriek werd gebouwd zijn een aantal boeren op de melkveehouderij overgestapt.

 In de jaren ‘70 van de 20e eeuw zijn een aantal nieuwbouwwoningen gebouwd en er waren eind jaren ‘70 zelfs plannen

 om het aantal inwoners te doen toenemen tot 5.000.

 Deze plannen zijn nooit gerealiseerd.

 De nieuwbouw kwam tot stand in het nabijgelegen Oud-Heusden.

 

 

Bezienswaardigheden:

 

Herpt is een landelijk dorpje, waarin nog een paar oude boerderijen te vinden zijn. Drie ervan zijn geklasseerd als rijksmonument.

 

 

 

Natuur en landschap:

 

De omgeving van Herpt wordt vooral door landbouw gekenmerkt.

 Er is een veerpont, het Bernse veer geheten, naar Bern.

 Dit dorp was vroeger met Herpt verbonden, maar sinds het graven van de Bergsche Maas in 1904 kwam het op de rechteroever van de Maas te liggen.

 Ten oosten van Herpt bevindt zich het Oude Maasje, een kleine waterloop die nu verbonden is met de Koningsvliet.

(Wikipedia).

 

 

 

IMG_7367

 

Hoek: Herptseweg / Achterweg

 

 

 

 

IMG_7369

 

Achterweg 24

 

 

 

 

IMG_7370

 

Achterweg 22

 

 

 

 

IMG_7371

 

Stalhouderij Buysenhof – Achterweg 16

 

 

 

 

IMG_7372

 

Hoofdstraat 42

 

 

 

 

IMG_7373

 

Hoofdstraat 31

 

 

 

 

IMG_7374

 

Loodgietersbedrijf De Leeuw - Hoofdstraat 28

 

 

 

 

IMG_7375

 

Hoofdstraat 24

 

 

 

 

IMG_7376

 

Hoofdstraat 22

 

 

 

 

IMG_7377

 

Hoofdstraat 20

 

 

 

 

IMG_7378

 

Hoofdstraat 17

 

 

 

 

IMG_7379

 

Hoofdstraat 18

 

 

 

 

IMG_7380

 

Hoofdstraat 16

 

 

 

 

IMG_7381

 

Hoofdstraat 12

 

 

 

 

IMG_7382

 

Hoofdstraat 10

 

 

 

 

IMG_7383

 

Hoofdstraat 9

 

 

 

 

IMG_7384

 

Kerk van Herpt – Torenstraat 4

http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Herpt%2C_Torenstraat_4_-_Catharina

 

 

 

 

IMG_7386

 

Torenstraat 6

 

 

 

 

IMG_7387

 

Café de Ploeg – Heusdenseweg 2

 

 

 

 

IMG_7389

 

Voormalige melkfabriek Sint Isidorius – Groenstraat 1

 

 

 

 

IMG_7391

 

Oud Maasje

 

 

 

 

IMG_7392

 

Groenstraat (richting oost)

 

 

 

 

IMG_7393

 

Groenstraat (richting west)

 

 

 

 

IMG_7394

 

Groenstraat 3

 

 

 

 

IMG_7395

 

Groenstraat 7

 

 

 

 

IMG_7396

 

Groenstraat 10

 

 

 

 

IMG_7397

 

Groenstraat 8

 

 

 

 

IMG_7398

 

Oude schuur in de Groenstraat

 

 

 

 

IMG_7399

 

Groenstraat 6

 

 

 

 

IMG_7402

 

Hoek: Hoofdstraat / Burgemeester Buijsstraat

 

 

 

 

IMG_7403

 

Locatie verwoeste oude kerk met begraafplaats (1) – Burgemeester Buijsstraat

 

 

 

 

IMG_7404

 

Burgemeester Buijsstraat 7

 

 

 

 

IMG_7405

 

Burgemeester Buijsstraat 2

 

 

 

 

IMG_7406

 

De Torenhoeve - Burgemeester Buijsstraat

 

 

 

 

IMG_7407

 

Burgemeester Buijsstraat 9

 

 

 

 

IMG_7408

 

Locatie verwoeste oude kerk met begraafplaats (2) – Burgemeester Buijsstraat

 

 

 

 

 

IMG_7409

 

Pastorie – Torenstraat 4

 

 

 

 

IMG_7411

 

Ingang kerk van Herpt

 

 

 

 

IMG_7412

 

Begraafplaats – Torenstraat

 

 

 

 

IMG_7413

 

Torenstraat

 

 

 

 

IMG_7414

 

Burgemeester Buijsstraat 14

 

 

 

 

IMG_7415

 

Burgemeester Buijsstraat 16

 

 

 

 

IMG_7417

 

Burgemeester Buijsstraat 29

 

 

 

 

IMG_7416

 

Idem

 

 

 

 

IMG_7418

 

Burgemeester Buijsstraat 16

 

 

 

 

IMG_7420

 

Burgemeester Buijsstraat 21

 

 

 

 

IMG_7421

 

Bernsestraat 9

 

 

 

 

IMG_7422

 

Idem

 

 

 

 

IMG_7423

 

Bernsestraat 11

 

 

 

 

IMG_7424

 

Veerpont van Herpt naar Bern

 

 

 

 

IMG_7427

 

Hoefstraat 4 (Rijksmonument in een zeer slechte staat)

(Foto: 23 september 2013)

 

 

 

 

 

Idem

(Foto: 16 juli 2015)

 

 

 

 

 

Hoefstraat 10

(Foto: 16 juli 2015)

 

 

 

 

 

Hoefstraat 8

(Foto: 16 juli 2015)

 

 

 

Mijn indruk van Herpt: Na het maken van slechts enkele! foto’s in Oudheusden ging ik op weg naar Herpt. Oudheusden en Herpt zijn niet met elkaar te vergelijken. In Oudheusden zijn praktisch geen bezienswaardigheden, terwijl die er volop aanwezig zijn in Herpt. Herpt is zowat geheel opgebouwd uit mooie straatjes en daarin een flink aantal historische boerderijen. Een stuk of dertig heb ik er gefotografeerd, maar er zijn er nog wel meer.

 

Het is vrij rustig in Herpt. Een opvallende situatie vond ik de plek aan de Burgemeester Buijsstraat. Het lijkt op een kerkhof, waarbij ik later vernam dat hier een kerk heeft gestaan met een kerkhof hieromheen, maar in de Tweede Wereldoorlog totaal is verwoest. Het pleintje is nu een blijvende herinnering hieraan. Na mijn bezoek aan Herpt vervolgde ik mijn weg via de Hoefstraat en kwam uiteindelijk uit in Hedikhuizen. In deze Hoefstraat zag ik nog een rijksmonument staan, waar snel iets aan gedaan moet worden, voordat het een echte bouwval wordt (zie de foto hierboven).

 

 

 

 

Voor artikelen over Herpt

Klik hierop

 

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

23 september 2013

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count