Het fietspad langs de Mark

 

De Markroute is praktisch 17 kilometer lang

 

 

 

100_0570

 

Begin van het fietspad aan de Duivelsbruglaan – Breda

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

fietsnet

 

Een grondige voorbereiding van uw Fietsvakantie:

Praktische tips om u optimaal voor te bereiden op uw fietsvakantie. Met paklijst, advies voor op reis en veiligheidstips:

 

http://www.fietsnet.nl/fietsvakantie/ 

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Zie ook de fietsroutes van Wim Blankers:

www.wjblankers.magix.net/public/fietsroutes/fietsroutes%20etten-leur.htm    

  

 

 

De route is niet alleen voor mij, maar ook voor vele anderen, een van de ‘fijnste’ om te fietsen en heb tevens het voordeel er vlakbij te wonen, dus in een ‘vloek en een zucht’ ben ik daar ter plaatse. Het was altijd al mijn wens deze route in kaart te brengen en met behulp van mijn fotocamera ben ik op een aardige zomerse dag naar de Duivelsbruglaan gereden en maakte daar ter plaatse de bovenstaande foto van het beginpunt. Mijn bedoeling was om een fotoreportage te maken en wat dingen te vertellen van wat ik allemaal tegen zou komen. Van verschillende situaties maak ik slechts een vermelding. Ongetwijfeld is er al veel geschreven over deze route en wil zeker niet de VVV gaan ‘uithangen!’ Een eigen impressie dus! Het is een route waar u veel verrassende dingen in tegen zult komen.

 

Ondanks het gehele pad voorzien is van een asfaltlaag, kunt u er maar beter voor zorgen dat de banden van uw fiets flink opgepompt zijn. Daar kom ik in het verloop van deze beschrijvingen nog op terug. Enkele jaren geleden begon het fietspad langs de Mark gelijk langs het water. Doch na de herinrichting van het gehele gebied, tot aan Ulvenhout toe, is deze ’n stuk verder naar rechts verplaatst. Mijns inziens een hele verbetering. Over een lengte van bijna 2 kilometer is dit gebied hervormd naar een stukje ‘nieuwe’ natuur dat er wezen mag. In het begin, nu zo’n 3 jaar geleden, was het nog wat ‘kaal,’ maar de natuur heeft inmiddels zijn werk goed gedaan. (Kees Wittenbols).

 

Inhoud:

 

Na

0          meter:            Begin fietspad aan de Duivelsbruglaan

100     meter:            Vereniging IJsvermaak Breda

300     meter:            Vrijlandbruggetje en het eerste veerooster

375     meter:            Tuinen van Bouvigne

400     meter:            Tweede veerooster

600     meter:            Boerderij (tegenwoordig een onderkomen van Staatsbosbeheer)

650     meter:            Aan de linkerkant: pad naar de stuw van de Bieberglaan, u moet gewoon rechtdoor

700     meter:            Derde veerooster

1400   meter:            Vierde en laatste veerooster

1700   meter:            T-splitsing, u moet linksaf

1800   meter:            Bruggetje over de Mark, u moet rechtsaf

2600   meter:            Stuw ter hoogte van de Blauwe Kamer

3800   meter:            Rechts, zicht op de Klokkenberg

4900   meter:            Tunneltje onder de A-58, daarna rechtsaf

5500   meter:            Scheele Brug, u moet linksaf

6800   meter:            Stuw

7000   meter:            Vonderpad naar Galder, u moet gewoon rechtdoor

7600   meter:            Kei met opschrift.

8500   meter:            Doorwaadbare plaats en nog een kei met opschrift

9300   meter:            Marckbrug, Markweg (Nederland)

9500   meter:            Grenspaal nummer 218 uit 1843 en monument “Oesters & Parels”

10100 meter:           Stuw met visdoorgang

10500 meter:           Eerste houten/stalen boogbruggetje met rechts de tuinen van paters Kapucijnen

11000 meter:           Oude toegangspoort landgoed

11800 meter:           Tweede houten/stalen boogbruggetje

12000 meter:           Marckbrug, Markweg (België)

12300 meter:           Stuw D (Groot Eyssel)

12800 meter:           Derde houten/stalen boogbruggetje

14300 meter:           Omgevingfoto’s

14700 meter:           Stuw, buiten gebruik

15200 meter:           Ven

17100 meter:            Stuw, tevens eindpunt

 

 

 

 

breda diversen-21 017

 

Poel nabij de Duivelsbruglaan

(Foto: 2 april 2011)

 

100_0573

 

Vereniging IJsvermaak Breda

 

 

Na 100 meter heeft u aan de rechterkant een gebied waar lichtmasten instaan. Dat is het terrein waar de vereniging IJsvermaak Breda in de winter, bij vorst, zijn onderkomen heeft en al tientallen jaren wordt er hier geschaatst.

 

 

 

100_0577

 

Het Vrijlandbruggetje

 

 

Na 300 meter ziet u aan de linkerkant het Vrijlandbruggetje. Dit is zo’n 2 jaar geleden daar verrezen voor een snelle verbinding, voor voetgangers en fietsers, naar de Ulvenhoutselaan. U komt dan door een prachtig parkje dat eens behoorde bij een van de landhuizen daar ter plaatse. In dat parkje met ‘eeuwenoude’ bomen kunt u ook even van de rust en de natuur genieten. Ook komt u hier ter plaatse het eerste veerooster van de route tegen. Daar kunt u met uw fiets gewoon overheen rijden, doch zorg ervoor dat uw banden van uw fiets voldoende zijn opgepompt. Anders kunt u zomaar ineens lek rijden en dat zou jammer zijn, want uw fietstocht is nog maar net begonnen. Die veeroosters liggen daar, omdat er doorgaans koeien vrij rondlopen en die durven daar niet overheen te ‘stappen.’ Van die loslopende koeien heeft u trouwens weinig tot geen hinder, want meestal verblijven zij zich ruim van het fietspad vandaan. Mocht u het angstig vinden om over een rooster heen te rijden, stapt u gewoon even af. Doch het lopen over deze staven is best wel een moeilijke bezigheid, kijk goed uit waar u uw voeten neerzet! U kunt in ieder geval uw handen stevig vasthouden aan de speciale leuning.

 

 

 

100_0262

 

Zicht vanaf het Vrijlandbruggetje richting Duivelsbruglaan

 

 

 

 

100_0575

 

Het eerste veerooster in de route

 

 

 

 

100_0252

 

Boerderij (tegenwoordig Staatsbosbeheer)

 

 

 

 

breda-diversen-14 055

 

Idem

(Foto: 15 februari 2011)

 

 

 

 

breda-diversen-14 053

 

Toegangsweg naar Staatsbosbeheer

(Foto: 15 februari 2011)

 

 

Na 375 meter ziet u aan de rechterzijde de tuinen van kasteel Bouvigne. Deze zijn ook te bezoeken, doch zijn van deze plek uit niet toegankelijk. Mogelijk wordt daar in de nabije toekomst nog iets aan gedaan, want de tuinen zijn een lust voor het oog!

 

 

Na 400 meter komt u het tweede veerooster tegen.

 

 

Na 600 meter rijdt u om deze boerderij heen. Vroeger was deze alleen maar bereikbaar via een particulier zandweggetje. Een wel vreemde gewaarwording voor deze bewoners, dat er nu steeds honderden mensen iedere dag vlak naast hun boerderij voorbijfietsen.

 

 

Na 650 meter heeft u aan de linkerkant een fietspad dat aansluiting geeft met de Bieberglaan. Het is zeker de moeite waard daar even in te rijden. Daar ligt een stuw met een verval van ongeveer 1,50 meter. Nét voor deze stuw ligt een (gegraven) zijtak van de Mark, waarover een bruggetje met houten leuning. Ook hier heb je een verval van het water en het is prachtig om daar naar te kijken. Dit gedeelte van de herinrichting heeft wel de grootste metamorfose ondergaan van het gehele gebied en voor de nieuwe bezoeker wekt het de indruk dat het er al duizenden jaren zo is. Deze omgeving: heel mooi!

 

 

Na 700 meter komt u het derde veerooster tegen.

 

 

 

 

100_0254

 

Zicht vanaf het bruggetje met houten leuning, vlak naast de stuw aan de Bieberglaan

 

 

 

 

100_0251

 

Zicht vanaf de stuw aan de Bieberglaan, verval ca. 1,50 m

 

 

 

 

breda-diversen-14 057

 

Stuw aan de Bieberglaan

(Foto: 15 februari 2011

 

 

 

100_0246

 

Breed gedeelte van de Mark ter plaatse van de boerderij

 

 

 

 

100_0249

 

Zijtak van de Mark ter plaatse van de boerderij

 

 

 

 

100_0253

 

Aardig tafereeltje van deze zijtak achter de boerderij

 

 

 

100_0591

 

Vierde en laatste veerooster in de route

 

 

Na 1400 meter komt u het vierde en laatste veerooster tegen en stevent u, al genietend, af naar een T-splitsing, alwaar u linksaf moet.

 

Na 1700 meter komt u op deze T-splitsing aan. Als u daar rechtsaf gaat bent u na zo’n 500 meter in het Mastbos en u kunt daar ter plaatse ook even een ‘terrasje pikken’ bij Café De Kogelvanger. Als dit terras vol zit, heeft u een ‘goeie’ tweehonderd meter verder nog Café De Zeven Heuveltjes, ook met een terras en daarnaast een grote speeltuin. Het vervolg van onze route is dus: linksaf.

 

 

cafe de kogelvanger

 

Café De Kogelvanger

 

 

 

cafe de zeven heuveltjes

 

Café De Zeven Heuveltjes

 

 

 

speeltuin Café de zeven heuveltjes

 

Speeltuin Café De Zeven Heuveltjes

 

 

 

 

100_0593

 

Bruggetje over de Mark aan het Sulkerpad bij Ulvenhout

 

 

Na 1800 meter rijdt u over dit bruggetje en u moet dan gelijk rechtsaf. Rechtdoor komt u in Ulvenhout uit en dit weggetje heet: het Sulkerpad. Het is tevens een plek waar wat banken staan, zodat u al even kunt uitrusten en kunt genieten van de omgeving.

 

 

 

 

100_0111

 

Stuw ter plaatse van de Blauwe Kamer met een verval van ca. 1,5 meter

 

 

Na 2600 meter komt u voorbij een stuw die een verval heeft van nabij 1,50 meter. Het is mogelijk over deze stuw te fietsen. U komt dan uit op de Galderseweg en passeert tevens het instituut De Blauwe Kamer. Een zeer bosrijke omgeving! Doch ons fietspad gaat gewoon rechtdoor. Wat u wellicht zult opvallen is dat er in het gehele traject vele vissers zitten die ‘iets proberen te vangen’ en tevens van de rust zitten te genieten.

 

 

 

100_0594

 

Zicht op de Klokkenberg

 

 

 

 

breda-diversen-15 003

 

Idem

(Foto: 15 februari 2011)

 

 

 

Na 3800 meter ziet u aan de rechterkant de Klokkenberg. Helaas hoort u op deze plek reeds het geraas van het autoverkeer van de A-58, alwaar u naar toerijdt.

 

 

 

100_0598

 

Tunneltje onder de A58

 

 

Na 4900 meter komt u bij het tunneltje aan dat onder de A-58 doorgaat. Het geraas van het verkeer daar ter plaatse is ‘niet van de lucht,’ maar geluid waar u toch al wel aan gewend was alvorens u met deze fietstocht begon. Als u even flink doorfietst, verstomt het toch wel weer erg snel. Het is ook de enige plaats waar u eventueel zou kunnen schuilen voor een regenbui. Het moet natuurlijk geen ‘wolkbreuk’ zijn, anders loopt het tunneltje ook onder en krijgt u alsnog natte voeten.

 

NU OPPASSEN GEBLAZEN! Als u dit tunneltje uitkomt, moet u héél goed uitkijken. U moet daar rechtsaf en u komt op een weg uit (Daesdonckseweg) waarvan ik wel eens denk dat ik op een autoracebaan ben terechtgekomen. U komt ‘ogen en oren’ tekort! en ook nog steeds hoort u het kabaal van de A-58. Ik vind dit het meest irritante stukje van de gehele route. Dat zult u ongetwijfeld spoedig met mij eens zijn.

 

 

 

 

fietspad mark 2 002

 

Zicht in de Daesdonckseweg t.p.v. De Scheele Brug

(Foto: 29 oktober 2008)

 

 

 

 

100_0600

 

Vervolg fietspad ter plaatse van de Scheele Brug

 

 

Na 5500 meter moet u dan deze ‘racebaan’ oversteken. Precies over de Scheele Brug moet u dan linksaf het fietspad inrijden. Nogmaals, kijk goed uit! U kunt voor alle zekerheid maar even aan de rechterkant van de weg stoppen en op uw gemak nog even achterom kijken. U moet maar denken: ik heb tijd zat en het verkeer zal mij niet ‘te grazen’ nemen. Eenmaal op het fietspad aangekomen, gaat u echt de vrije natuur in.

 

 

 

100_0603

 

Stuw met een verval van ca. 1 meter

 

 

Na 6800 meter komt u deze stuw tegen. Deze heeft een verval van ongeveer 1 meter. Op deze plaats aangekomen zult u bemerken dat u van het geluid van de A-58 niets meer te vrezen hebt.

 

Na 7000 meter heeft u aan de rechterkant het Vonderpad. Dit pad komt uit in Galder, maar wij gaan gewoon rechtdoor.

 

 

 

 

fietspad mark 2 020

 

Zicht in het Vonderpad

(Foto: 29 oktober 2008)

 

 

 

 

100_0644

 

De Kei

 

 

Na 7600 meter ziet u plotseling deze kei met opschrift liggen. Hij is in ieder geval te zwaar om mee te nemen achterop uw bagagedrager. U kunt ‘m dus maar beter laten liggen. Toch wel een prachtig initiatief om zulk soort van dingen langs de route te plaatsen.

 

 

 

 

100_0421

 

Links: toegang tot doorwaadbare plaats, rechts: het fietspad daaromheen

 

 

Na 8500 meter ziet u in de verte een verkeersbord staan. Dichterbij gekomen ziet u dat u wordt gewaarschuwd dat er in het fietspad een doorwaadbare plaats is. Afhankelijk van de waterstand op dat moment loopt hier, dan weer veel en dan weer wat minder, water over het fietspad heen. Voor alle zekerheid kunt u toch maar het beste met een bocht hieromheen rijden, zoals aangegeven. Ik weet nog dat een twintigtal jaar geleden die omleiding er nog niet was en je dus door deze doorwaadbare plaats moest heenrijden, overigens altijd met succes! Ook op deze plaats ligt weer een kei met opschrift. Er staat daar ook nog een bord waarop u kunt lezen dat er ter plaatse ook nog een houtwal aanwezig is, maar kon die niet ontdekken. Mogelijk ligt deze achter die bosjes.

 

Ook is er aan de linkerkant van dit gebied een terrein, alwaar de natuur gewoon zijn gang gaat. U kunt er regelmatig koeien in zien rondlopen, maar is wel voorzien van een afrastering.

 

 

 

 

image034

Doorwaadbare plaats (ook wel ‘voorde’ genoemd)

 

 

 

 

100_0648

 

Nog ’n Kei

 

 

 

 

100_0604

 

Markweg tussen Meerle en Meersel Dreef, Marckbrug

 

 

Na 9300 meter komt u aan op de Markweg, die loopt van Meerle tot Meersel Dreef. U moet hier weer goed uitkijken, want het kan er druk wezen! Ik schat dat zo’n 75 procent van de fietsers hier rechtsaf slaat. Immers, u bent vlakbij de terrasjes van Meersel Dreef alwaar de tapkasten ‘ongeduldig’ staan te wachten om geledigd te worden. Voor veel fietsers houdt hier het fietspad langs de Mark op! Je ruikt hier ter plaatse nog net geen bierlucht, maar het had wel zo kunnen zijn. Je zou nu ook kunnen zeggen: hier eindigt het Nederlandse gedeelte van het fietspad en begint het Belgische. Een ‘beetje’ fietser gaat nu gelijk België in.

 

 

 

 

100_0606

 

Grenspaal nummer 218, uit 1843

 

 

Na 9500 meter staat grenspaal nummer 218 en die staat er sinds 1843. Vlak daarnaast staat een monument. Het zijn twee boompjes met een soortement van ‘rondgetrokken vangrail’ hieromheen, genaamd: “Oesters & Parels.” Zou dit ook onder ‘kunst’ vallen? U moet zelf maar even oordelen, er staat een bord bij met de betekenis van het ‘hele spul.’

 

 

 

100_0653

 

Monument Oesters & Parels, naast de grenspaal

 

 

 

 

100_0611

 

Stuw met weg daaroverheen, verval is ca. 1 meter

 

 

Na 10100 meter komt u deze stuw tegen met een verval van ongeveer 1 meter. Deze stuw heeft aan de achterzijde een zogenaamde visdoorgang. Het water stroomt hier ter plaatse op zo’n wijze, dat de vissen van dit verval geen hinder ondervinden en dus gewoon verder hun tocht kunnen voortzetten. Ze worden als het ware hier automatisch naar toe geleid.

 

Wat bovendien in dit gedeelte van België sterk opvalt is, dat de omgeving heel erg verschillend is ten opzichte van het Nederlandse gedeelte. Het fietspad gaat meer ‘kronkelen,’ om allerlei bosjes en vennen heen, er zijn meer bruggetjes en er zijn beduidend meer plekken waar banken staan waarop u even kunt uitrusten. Zoals ik al schreef, het fietspad in België wordt door veel minder mensen tegelijkertijd bereden. (die zitten immers allemaal te ‘pimpelen’ in Meersel Dreef). Het wordt niet alleen rustiger met de tegenliggers, maar je hoort ook slechts nog de natuurlijke omgevingsgeluiden. Mijn ervaring is, dat het Belgische gedeelte toch wel wat interessanter te noemen is dan het Nederlandse.

 

 

 

 

100_0657

 

Achterzijde van de stuw met een visdoorgang.

 

 

 

 

100_0612

 

Het eerste houten/stalen boogbruggetje met rechts de tuinen van de paters Kapucijnen

 

 

Na 10500 meter komt u het eerste houten boogbruggetje tegen, zo zijn er ’n paar. U moet wel even flink ‘aanzetten’ anders valt u misschien van uw fiets af! Zoals ik al schreef is het fietspad in België zeer gevarieerd. Het is zéker geen mountainbike parcours, maar toch dacht ik daar even aan toen ik aan het fietsen was. Het is een fietspad voor de ‘gevorderde’ fietser. Om samen met kleine kinderen hier te gaan rijden is mijns inziens af te raden. Maar nogmaals gezegd: “gewoon goed opletten en u komt weer veilig thuis!”

 

 

 

 

100_0614

 

Oude toegangspoort landgoed (1)

 

 

 

 

fietspad mark 2 006

 

Oude toegangspoort landgoed (1)

(Foto: 29 oktober 2008)

 

 

Na 11000 meter komt u deze oude (wel wat verwaarloosde) toegangspoort tegen. De vraag ‘reist’ nu: wat ligt daarachter? Een monumentale boerderij, landhuis of kasteel is van hieruit niet te zien. Ik heb nog geen poging ondernomen daar iets over te vinden. Wellicht zal iemand die dit leest er iets meer over kunnen vertellen. Dat wacht ik dan wel even af.

 

Ja, ik weet het ondertussen. Kees van den Goorbergh, oud-Bredanaar en reeds zo’n 25 jaar woonachtig in Meersel Dreef, wist me te vertellen dat dit een toegang is naar een boerderij, die nu dienst doet als buitenhuis, ergens 200 meter verderop. Het bruggetje is de voormalige trambrug en ligt in het verlengde van de Oude Tramweg, Meersel Dreef. Toch staat er een eind verderop een soort van kasteel. Deze is bereikbaar vanaf de Strijbeekse weg. Aan dit kasteel zit een ‘verhaal’ vast, maar ik weet hier verder niets van.

 

Inmiddels is er wat meer bekend over het kasteel achter deze toegangspoort.

Zie het artikel met diverse foto’s:

De oude toegangspoort

 

 

 

 

fietspad mark 2 003

 

Zicht in de Oude Tramweg

(Foto: 29 oktober 2008)

 

 

 

 

100_0616

 

Tweede houten/stalen boogbruggetje ter plaatse van de watermolen Meersel Dreef

 

 

Na 11800 meter naderen we het tweede houten boogbruggetje. Ook hier weer even flink ‘aanzetten’ met de fiets.

 

 

 

100_0619

 

Markweg tussen Meerle en Meersel Dreef, brug de Marck

 

 

Na 12000 meter komen we aan op de Markweg, die loopt van Meerle naar Meersel Dreef over Belgisch grondgebied. Hiervoor hadden we ook al een situatie, het Nederlands gedeelte, met dezelfde namen. Ook deze brug heet de Marckbrug. Het fietspad gaat uiteraard weer rechtdoor. Voor het oversteken van deze weg moet u weer goed uitkijken. Als u hier rechtsaf zou slaan, ziet u ongeveer 50 meter verder aan de rechterkant de reeds op deze site afgebeelde watermolen staan, waarbij u in het vervolg weer in het centrum van Meersel Dreef zou uitkomen (tussen al die ‘dorstlessende’ Nederlanders). U kunt zich nu nog even bedenken alvorens u verder gaat. Een heel klein stukje in het vervolg van het fietspad komt u over een houten bruggetje, dat loopt over een stuw, die een verval heeft van zo’n 2 meter. Dat kunt u uit de verte al horen. ‘Het lijkt wel of u in het buitenland bent!’

 

Ook hier wat aanvullende informatie: De stuw die in de nabijheid ligt van de watermolen is nodig om de watermolen te kunnen voorzien van voldoende water en deze stuw is eigendom van de molenaar. Aldus Kees van den Goorbergh, die ook rondleidingen geeft in deze watermolen. Voor informatie hieromtrent, zie de website: www.meerseldreef.be

 

 

 

100_0620

 

Houten brug over een stuw met een verval van ca. 2 meter

 

 

 

 

fietspad mark 2 008

 

Idem, gezien vanuit het weiland

(Foto: 29 oktober 2008)

 

 

 

vistrap

 

Meersel-Dreef heeft er weer een nieuwe attractie bij.

 Namelijk de langste vispassage (vistrap) van Vlaanderen.

 

Nadat de eerste vistrap ter plaatse van de stuw E aan de Markweg (B) was aangelegd en bij wijze van een proefperiode

al een jaar in functie was, is men in het voorjaar van 2007 begonnen met de aanleg van de grote vistrap nabij de watermolen.

 

Deze vistrap is ca 500 meter lang en overwint een hoogte van ca 1.70 meter door middel van 17 trappen.

 

Er is nabij stuw D een sluisjescomplex gemaakt om de waterstanden en toevoeren naar de vistrap en de watermolen te kunnen regelen.

 

Hel geheel is reeds in werking vanaf 30 augustus 2007.

 

Er is een DVD gemaakt van de werken “Metamorphose”

 

Aldus, Kees van den Goorbergh, Meersel Dreef.

Voor meer info: zie: www.meerseldreef.be

 

 

 

 

fietspad mark 2 010

 

Zicht op een stroomversnelling nabij Klein Eyssel

(Foto: 29 oktober 2008)

 

 

 

 

100_0663

 

Stuw: Mark Stuw D (Groot Eyssel) met een verval tussen de 3 en 4 meter

 

 

Na 12300 meter komt u deze bijzondere stuw tegen. Een ‘gevaarte’ dat een beetje ‘dreigend’ op u afkomt. Immers, u moet zich hier overheen zien te ‘worstelen’ om aan de andere kant, de weg te kunnen vervolgen. Daartoe is een soort van loopbruggetje gecreëerd, alwaar u met de fiets overheen kunt. Als u handig bent behoeft u niet af te stappen. Maar hij is slechts plusminus 1 meter breed. Dus tegenliggers moeten even op hun beurt wachten of andersom. Als het nou echt druk is met tegenliggers kunt u dit ‘gevaarte’ even aan een ‘nadere inspectie’ onderwerpen. Het water heeft hier een verval tussen de 3 á 4 meter en het is een ‘lust voor het oog’ dit te kunnen gadeslaan. Als u een roker bent is het ook een ‘goeie’ gelegenheid om weer eens zo’n ‘pafdingetje’ op te steken. Dat doe ik ook altijd even hier. (ha ha, sinds november 2010 rook ik niet meer!) Deze stuw heeft zelfs een naam: Stuw D, Groot Eyssel. Even tussendoor: een gevarieerde route of niet?

 

 

 

100_0624

 

Loopbruggetje over stuw D

 

 

 

 

100_0627

 

Derde houten/stalen boogbruggetje

 

 

Na 12800 meter komt u bij het derde en laatste houten boogbruggetje. Doch u moet hier wel erg goed opletten. Als u slechte remmen op uw fiets heeft zitten, kunt u beter maar lopend dit bruggetje nemen. Anders ‘ploft’ u geheid met grof geweld de struiken in. Het pad vervolgt zich namelijk gelijk na de afrit in een haakse richting!

 

 

 

 

100_0628

 

Omgevingsfoto 1

 

 

Na 14300 meter rijdt u echt in een stiltegebied met een prachtige omgeving. Rust … rust … en nog eens rust! Dit getuige de afgebeelde foto’s.

 

 

 

100_0629

 

Omgevingsfoto 2

 

 

 

 

100_0631

 

Stuw zonder verval, tijdelijk buiten gebruik

 

 

Na 14700 meter komen we weer maar eens een stuw tegen. Doch hier is geen verval. Hij is buiten gebruik, maar kan volgens mij wel in gebruik worden gesteld als de waterstand andere normen gaat aannemen. Men kan dit in de gaten houden en zonodig het mechanisme in werkingstellen. Ook hier kun je slechts aan de overkant komen via een smal loopbruggetje van amper 1 meter breed.

 

 

 

100_0633

 

Overzicht stuw zonder verval

 

 

 

 

100_0634

 

Ven

 

 

Na 15200 meter liggen een paar vennen, met bebossingen hieromheen. De vraag rijst bij mij hoe dat water aan die kleur komt? Als ik niet beter wist zou je denken dat ze hier een aantal vaten limonadesiroop in hebben gedumpt. Maar overigens wel een prachtig gezicht.

 

Ook hier wat aanvullende informatie: Deze ven is een vroegere meander van de Mark, zoals er nog veel zijn in de loop van de Mark. Binnen een aantal jaren zullen alle meanders in de Markloop weer in ere worden hersteld. Aldus Kees van den Goorbergh.

 

 

 

 

100_0640

 

Stuw met een verval van ca. 1 meter, tevens eindpunt van route

 

 

Na 17100 meter hebben we de zoveelste stuw met een verval van ongeveer 1 meter. Het is tevens het eind van het fietspad langs de Mark. Er staan ruim voldoende banken om even op uit te rusten. Je komt daar uit op een weggetje dat niet eens een naam heeft (niet kunnen vinden) en je krijgt ’n beetje de indruk dat je hier ter plaatse met een ‘kluitje in het riet’ wordt gestuurd. Volgens de borden, daar aanwezig, is het verstandig om richting Meerle/Meer/Hoogstraten uit te gaan fietsen. Doch als je het allemaal wel gezien hebt en je wilt gewoon weer naar het beginpunt van deze Markroute, neem gewoon dezelfde weg weer terug. Je ziet dan alle situaties vanuit een andere positie. Als je niets voelt voor dezelfde weg terug, kan ik u adviseren daar rechtsaf te gaan. U vindt dan heel gemakkelijk en snel aansluiting op de provinciale weg tussen Meer en Meersel Dreef en u komt dan ook nog langs het recreatieoord de Mosten, waar vanalles te beleven is. Je kunt hier ook uw dorst lessen en ook nog eens ‘n frisse duik nemen in het natuurbad. Er is ook een speeltuin en andere plekken waar u zich lekker even kunt ontspannen. Daarna vervolgt u de weg en komt automatisch weer in Meersel Dreef uit. Ook hier kunt u vrij snel het fietspad langs de Mark weer vinden en u heeft vast en zeker een prachtige dag achter de rug!

 

Op de terugweg rijdt u dan nog langs het hieronder afgebeelde aardige ‘optrekje,’ net vóór Meersel Dreef, aan uw rechterzijde.

 

 

100_0664

 

 

 

 

mosten-1

 

De Mosten (1)

 

 

 

mosten-2

 

De Mosten (2)

 

 

 

mosten-3

 

De Mosten (3)

 

 

 

mosten-4

 

De Mosten (4)

 

 

 

100_0638

 

Het absolute eindpunt van het fietspad langs de Mark

 

 

 

 

100_0641

 

 

Gebied tussen eindpunt en de watertoren van Meer. Vanaf hier komt in de nabije toekomst een uitbreiding van het fietspad. Het zal worden doorgetrokken naar de Bredaseweg in Minderhout. De voorlopige plannen staan al op papier. Aldus Kees van den Goorbergh (secretaris dorpsraad Meersel Dreef).

 

 

 

 

fietspad mark 2 012

 

Houten bruggetje aan het eind van het fietspad.

Mogelijk vanaf hier de toekomstige uitbreiding van het fietspad richting Minderhout.

(Foto: 29 oktober 2008).

 

 

 

 

fietspad mark 2 014

 

Idem, gezien vanuit de rustplaats, eind fietspad.

 

 

 

 

fietspad mark 2 016

 

Zicht in het weggetje dat leidt naar de Eindsestraat, welke aansluiting geeft op de weg van Meer naar Meersel Dreef

(zie rechts het eind van het fietspad)

(Foto: 29 oktober 2008)

 

 

 

 

fietspad mark 2 018

 

Idem, doch de andere richting uit naar de Zandbergstraat

 

 

 

 

fietspad mark 2 019

 

Zicht in het laatste stukje van het fietspad (Richting Breda)

(Nog 17 kilometer fietsen vanaf hier en u bent weer terug op de Duivelsbruglaan te Breda)

(Foto: 29 oktober 2008)

 

 

 

Op woensdag 30 oktober 2008 ging ik maar weer eens het fietspad langs de Mark berijden. Het was zo’n 8 graden boven nul, een heldere hemel en praktisch geen wind. Het was weer enige tijd geleden en was benieuwd of er nieuwe dingen vielen te ontdekken. Doch, alles is nog steeds zoals het in de fotoreportage staat afgebeeld. Alleen ter plaatse van de grenspaal in Meersel Dreef waren ze met dat stukje fietspad bezig. Een graafmachine was daar druk in de weer en het was niet mogelijk mijn weg via het pad te vervolgen. Ik moest even omrijden door het dorp, maar ook daar waren ze met de weg bezig en moest me langs de obstakels heen zien te worstelen. Doch, via de Marckweg vond ik weer aansluiting. In feite was ik benieuwd of men al aan de uitbreiding was begonnen aan het eind van het fietspad. Maar daar aangekomen viel er nog niks te bespeuren. Alles was en is nog hetzelfde als enkele jaren geleden. Wanneer ze hier aan zullen beginnen weet ik niet. Een klein stukje voorbij het eindpunt ligt wel een houten bruggetje. Maar deze ligt er volgens mij ook al jaren. Ik ben daar even overheen gelopen, maar het vervolg eindigt gelijk op een nogal blubberig weiland. Dit bruggetje zal in de nabije toekomst wel worden gebruikt, alwaar men dan later daarachter een fietspad zal aanleggen, die dan zal eindigen op de Bredaseweg zo net voor het dorp Minderhout. Een voordeel heeft dat wel natuurlijk. Op de Bredaseweg te Minderhout zijn enkele horecagelegenheden en dat betekent een beter eind aan het fietspad langs de Mark. Maar zover is het uiteraard nog niet. Ik ga volgend jaar nog wel eens kijken of er al activiteiten zijn. Maar nu dus nog even niet. Onderweg heb ik nog wel wat plaatjes geschoten en in de reportage bijgeplaatst. Niks nieuws dus, slechts een aanvulling. (Kees Wittenbols).

 

 

 

Voor artikelen over het fietspad langs de Mark

Klik hierop

 

 

 

http://www.fietsnet.nl/vlot-en-veilig-door-de-stad/ 

 

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

September 2006

 

Home

 

stats count