Huijbergen in beeld

 

calfsven 011

 

Huijbergen

(Foto: 20 september 2010)

 

 

 

 

huijbergen 043

 

 

Huijbergen is een dorp in de gemeente Woensdrecht (provincie Noord-Brabant, Nederland).

Het dorp telde op 1 januari 2005 ongeveer 2180 inwoners.

 

Ligging: 10 kilometer ten zuidoosten van Bergen op Zoom.

18 kilometer ten zuidwesten van Roosendaal.

25 kilometer ten noorden van Antwerpen (stad).

 

Tot eind 1996 was Huijbergen een zelfstandige gemeente.

In het kader van grote herindelingen in Noord-Brabant werd het toen toegevoegd aan de gemeente Woensdrecht.

De gemeente Huijbergen had een oppervlakte van 10,64 km2.

In de 19e eeuw was de gemeente overigens groter en hoorde het naburige Hoogerheide bij Huijbergen.

Niet voor lang overigens want dit dorp ging (naar men zegt vanwege cultuurverschillen) spoedig over naar de gemeente Woensdrecht.

 

In de voormalige gemeente ligt het dorp Huijbergen en de buurtschappen Eiland, Vossenhol en Overberg.

 

 

 

 

huijbergen 006

 

Voormalig internaat Ste.-Marie (1)

 

 

 

 

huijbergen 008

 

Voormalig internaat Ste.-Marie (2)

 

 

 

 

huijbergen 009

 

Voormalig internaat Ste.Marie (3)

 

 

Ethymologie van de naam Huijbergen:

 

De plaats Huijbergen is officieel sinds 1263 bekend.

De plaatsnaam Huijbergen is mogelijk afgeleid van de woorden hoi (Germaans voor waterig gebied)

 en bergen (wat duidt op een heuvelachtig gebied).

 

 

 

 

 

huijbergen 012

 

Staartsestraat 4

 

 

 

 

huijbergen 014

 

Pannekoekenhuis Fleurian – Dorpsstraat 19

www.fleurian.nl

 

 

 

 

huijbergen 021

 

Wilhelmieten Museum (1) uit 1674 – aan de Staartsestraat 2

(voormalig poortgebouw Wilhelmietenklooster)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmietenmuseum

 

 

 

 

huijbergen 025

 

Wilhelmieten Museum (2)

 

 

 

 

huijbergen 023

 

Waterpomp naast het museum

 

 

 

 

huijbergen 027

 

Wilhelmieten Museum (3)

 

 

 

 

huijbergen 022

 

Nieuwe kapel – Broederhuis – naast het museum

 

 

 

Landschap van Huijbergen:

 

Huijbergen ligt in de Zoom van Brabant, een hooggelegen zandgebied dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van een uitgebreid

duinencomplex met overwegend dennenbossen (Grove Den en Zeeden) en plaatselijk zandverstuivingen, heidevelden en vennen.

Deze natuurgebieden nemen ruim de helft van de voormalige gemeente in.

Het overige deel bestaat uit bebouwing, weilanden en akkers.

Twee kilometer ten noorden van het dorp ligt de Wouwse Plantage (Gemeente Roosendaal), een fraai landgoed met beukenlanen waarin nog een barokke sterrebosstructuur te ontdekken valt.

 

Direct ten zuiden ligt het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (Nationaal Park) dat doorloopt tot Kalmthout in België.

Hier liggen heuvelachtige bossen en heidegebieden.

Vennen zijn te vinden op Landgoed Kortenhoeff en ook liggen hier de Groote en Kleine Meer.

Direct ten westen van het dorp Huijbergen ligt een landduinenrij die als een boog (parabool) rondom het dorp loopt.

Deze heuvels zijn 25 tot 34,7 meter hoog.

De Nootjesberg, Bremberg (of Tiesteberg), Heksenberg en Pilberg (of Burgemeestersduin) zijn al van verre zichtbaar.

 

 

 

 

 

huijbergen 028

 

Hoek: Staartsestraat / Hollandseweg

 

 

 

 

huijbergen 029

 

Dorpsstraat 17

 

 

 

 

huijbergen 030

 

Dorpsstraat 5 (1)

 

 

 

 

IMG_6774

 

Dorpsstraat 5 (2)

(Foto: 20 augustus 2013)

 

 

 

 

huijbergen 031

 

Voormalig gemeentehuis (1) – Bibliotheek – Canadaplein

 

 

 

 

IMG_6777

 

Voormalig gemeentehuis (2) – Bibliotheek – Canadaplein

(Foto: 20 augustus 2013)

 

 

 

 

huijbergen 034

 

R.K. Kerk van Huijbergen (1)

http://reliwiki.nl/index.php?title=Huijbergen%2C_Canadaplein_1_-_O.L._Vrouw_Hemelvaart

 

 

 

 

IMG_6776

 

R.K. Kerk van Huijbergen (2)

(Foto: 20 augustus 2013)

 

 

 

 

IMG_6778

 

Kruispunt: Dorpsstraat / Boomstraat

(Foto: 20 augustus 2013)

 

 

 

 

huijbergen 036

 

Fontein rotonde Boomstraat

 

 

 

 

IMG_6596

 

Opvangbassins voor regenwater in de Boomstraat

(Foto: 16 augustus 2013)

 

 

 

 

IMG_6598

 

Nieuwe situatie rondom de fontein in de Boomstraat (rotonde verdwenen)

(Foto: 16 augustus 2013)

 

 

 

 

huijbergen 037

 

Cafetaria De Driesprong – Boomstraat 20

 

 

 

 

huijbergen 038

 

Café Hof van Holland – Boomstraat 32

www.vaedershoefke.nl

 

 

 

 

huijbergen 040

 

Zicht in de Boomstraat

 

 

 

 

huijbergen 041

 

Zicht in de Westerstraat

 

 

 

 

huijbergen 044

 

Eetcafé De Kroon – Boomstraat 2

http://www.grandeetcafedekroon.nl/Site/Ons_bedrijf.html

 

 

 

 

huijbergen 045

 

Bergsestraat 6 en 8

 

 

 

 

huijbergen 047

 

Bergsestraat 15

 

 

Korte geschiedenis van Huijbergen:

 

De geschiedenis van Huijbergen wordt gedomineerd door de Wilhelmieten van het klooster Bazeldonk uit ‘s-Hertogenbosch.

Het gebied van het dorp Huijbergen werd door Elisabeth, de opvolgster van Hendrik IV (overleden in 1268) geschonken aan voornoemde orde in 1277.

 

De Wilhelmieten hadden door de eeuwen heen veel grensgeschillen met de Abdij van Tongerlo (België)

die de aangrenzende gebieden van Essen en Kalmthout in bezit had.

De grens tussen Tongerlo en het Markiezaat van Bergen op Zoom bleek dwars door Huijbergen te lopen.

Het Wilhelmietenklooster lag, met uitzondering van de kapel, geheel op Tongerloos gebied (heerlijkheid Essen - België) Kalmthout-Huijbergen.

Pas bij de vorming van de provincies Antwerpen en Noord-Brabant (Koninkrijk der Verenigde Nederlanden) is de grens vastgelegd.

Alle door de Wilhelmieten ontgonnen gronden zijn bij Noord-Brabant gevoegd.

Hierdoor heeft de grens bij Huijbergen een wat grillig verloop, als het ware in een boog om het dorp heen.

Bij de afsplitsing van België (1830) is deze grens de staatsgrens geworden waardoor Huijbergen, anders dan bijvoorbeeld Putte (Kempen), geheel in Nederland ligt.

 

Na het vertrek van de laatste Wilhelmiet in 1847 gingen alle rechten naar de kloosterorde Christelijke Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis

van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria (kortweg: “Broeders van Huijbergen”).

Zij begonnen met een weeshuis dat later uitgroeide tot een bekend internaat, genaamd “Ste. Marie.”

 

Een groot deel van het dorp (waaronder het klooster en de dorpskerk) is in 1944 verwoest door terugtrekkende Duitsers.

De dorpskern bezit dan ook weinig vooroorlogse gebouwen.

Van het oude Wilhelmietenklooster rest slechts het poortgebouw, thans Wilhelmietenmuseum.

Het klooster werd na de oorlog herbouwd.

Het internaat werd in de periode 1970-1980 gefaseerd gesloten.

Enkele gebouwen werden gesloopt.

De Broeders van Huijbergen hebben een nieuw Moederhuis gekregen aan de Boomstraat.

Het oude kloostergebouw is omgevormd in appartementen en de voormalige sportvelden zijn bebouwd met vila’s.

 

Heden ten dage is Huijbergen een welvarend forensendorp.

(Wikipedia).

 

 

 

 

 

huijbergen 050

 

Oorlogsmonument naast de kerk

 

 

 

 

huijbergen 051

 

Voormalige Pastorie (?) – Boomstraat

 

 

 

 

huijbergen 052

 

Basisschool “Ste Marie” – Boomstraat

 

 

 

 

huijbergen 053

 

Zicht in de Bergsestraat

 

 

 

 

huijbergen 058

 

Stenen bergmolen “Johanna” uit 1862 aan de Bergsestraat

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=539

 

 

 

 

calfsven 012

 

Idem

(Foto: 20 september 2010)

 

 

 

 

kruiningen 241

 

Idem

(Foto: 27 juni 2011)

 

 

 

 

 

Zicht op de molen en schoorsteen van de oude melkfabriek

(Foto: 26 juni 2017)

 

 

 

 

 

Vennekensstraat (1)

(Foto: 26 juni 2017)

 

 

 

 

 

Vennekensstraat

(Foto: 13 juli 2017)

 

 

 

 

huijbergen 061

 

Weg naar Wouw 1

 

 

 

 

huijbergen 062

 

Zicht op duin vanaf de Buurtweg

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

19 april 2010

 

 

 

 

woensdrecht-5 013

 

Lieve Vrouwe Kapelletje aan de Hollandseweg

 

 

 

 

woensdrecht-5 012

 

Bord tegen het kapelletje

 

 

 

 

woensdrecht-5 016

 

Gedenksteen tegen het kapelletje

 

 

 

 

woensdrecht-5 018

 

 Vleugel van het Broederhuis Ste.-Marie – Boomstraat

 

 

 

 

woensdrecht-5 020

 

Hoofdingang Broederhuis Ste.-Marie – Boomstraat 7

De Broeders van Huijbergen en onze buurt

 

 

 

 

woensdrecht-5 026

 

Idem

 

 

 

 

woensdrecht-5 022

 

De Wilhelmiet – Boomstraat

 

 

 

 

woensdrecht-5 023 

 

Bord tegen het monument

 

 

 

 

calfsven 052

 

De oude melkfabriek aan de Bergsestraat

(Foto: 20 september 2010)

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

10 september 2012

 

 

 

 

BILD0085

 

Een van de gebouwen van Ste.-Marie – Sainte Marielaan

 

 

 

 

BILD0088

 

Standbeeld in de Sainte Marielaan

 

Opschrift: Dit standbeeld wil de herinnering in leven houden aan al die honderden jongeren

 die in Huijbergen tot 1988 op Ste.-Marie een deel van hun opvoeding en onderwijs genoten.

 

 De congregatie van de Broeders van Huijbergen - opgericht in 1854 - verzorgde op deze plaats in de voormalige gebouwen van Ste.-Marie

 lager en voortgezet onderwijs aan zowel interne als externe leerlingen en beheerde er het alom bekende internaat.

 

Het standbeeld ziet uit op de voormalige bossen en velden waar de jeugd ter ontspanning in hun vrije tijd kon genieten van de natuur, sport en spel.

 

 

 

 

BILD0092

 

Aangebouwde kapel van Ste.-Marie – Sainte Marielaan / Staartsestraat

 

 

 

 

BILD0096

 

Idem

 

 

 

 

BILD0101

 

Idem

 

 

 

 

BILD0094

 

Ste.-Marie aan de Sainte Marielaan

 

 

 

 

BILD0098

 

St.-Marie aan de Staartsestraat

 

 

 

 

BILD0100

 

Staartsestraat 25

 

 

 

 

BILD0107

 

Kindercentrum “Ons Marieke” – Staartsestraat 4

 

 

 

 

BILD0115

 

Idem

 

 

 

 

BILD0111

 

ResidenceSainte Marie” – Sainte Marielaan

 

 

 

 

BILD0117

 

Kinderboerderij – Kloosterdreef

 

 

 

 

BILD0122

 

Koetshuisje bij het WilhelmietenmuseumStaartsestraat 2

 

 

 

 

BILD0125

 

Basisschool Ste.-Marie – Boomstraat 5

 

 

 

 

BILD0129

 

2 grafstenen achter het Wilhelmietenmuseum

 

 

 

 

BILD0138

 

De monumentale toegang tot het poortgebouw van het Wilhelmietenklooster (nu Wilhelmietenmuseum) – Staartsestraat 2

 

 

 

 

BILD0141

 

Dorpsstraat 9-11-13

 

 

 

 

BILD0145

 

Brandweerkazerne van Huijbergen – Canadaplein 1

 

 

 

 

BILD0148

 

Fontein – Rotonde Boomstraat (rotonde inmiddels verdwenen)

 

 

 

 

BILD0152

 

Boomstraat

 

 

 

 

Sint Marie voor 1944

 

Luchtfoto van St. Marie - Huijbergen van vóór 1944

(Foto: M. Kuypers)

 

 

 

 

IMG_7186

 

Rotonde: Abdijlaan / Westerstraat

(Foto: 27 augustus 2013)

 

 

 

 

IMG_7187

 

Café TRAPKE OP – Weg naar Wouw 17

(Foto: 27 augustus 2013)

 

 

 

 

IMG_8634

 

Zorgcentrum Sint Margaretha – Siardus Bogaertslaan 8

(Foto: 23 juli 2015)

 

 

 

 

IMG_8636

 

Buurtweg 4

(Foto: 23 juli 2015)

 

 

 

 

Zie ook: Artikel van geograaf Dr. Karel Leenders over de historie van Huijbergen

 

 

 

Mijn indruk van Huijbergen: Al vele malen kwam ik in Huijbergen, maar meestal om er doorheen te fietsen, vanuit Wouw richting Hoogerheide, doch ’n jaar of drie terug heb ik het dorp ook al eens bewandeld en herkende veel situaties terug uit die tijd. Deze keer nam ik een binnendoorroute. Via Rijsbergen, Zundert en Wernhout zocht ik aansluiting richting Achtmaal. Tot zover allemaal bekend terrein. Vanaf Achtmaal ging ik richting Wildert en passeerde ook nog het dorpje Nieuwmoer. Dit was weer allemaal nieuw voor mij. Maar het is een mooie en vrij rustige route. Daarna vervolgde ik mijn weg naar Huijbergen. Tijdens deze tocht ontdekte ik in ieder geval een molen, welke staat te pronken zo aan het begin van Wildert en heb deze maar gelijk op beeld vastgelegd en aan mijn verzameling molens toegevoegd. Wildert is een vrij uitgestrekt dorp en zag ook nog wel interessante objecten, welke ik later nog wel eens op beeld zal vastleggen. Dat geldt ook voor het wat kleinere dorpje Nieuwmoer. De situatie rondom het station van Wildert kende ik al wel van een eerder passage. Eenmaal in Huijbergen aangekomen wist ik ook gelijk waar ik me bevond. Huijbergen is niet zo heel erg groot, maar het is er zomers bij goed weer stervensdruk. En dan met name op de terrasjes bij de diverse drankgelegenheden. Zo rond de Boomstraat. En het straalt een aangename sfeer uit. Ik ben gelijk begonnen de objecten te fotograferen rondom het voormalige klooster en het Wilhelmietenmuseum. Een mooi oud gebouwtje gelegen in de voormalige tuin van het klooster. En het ziet er allemaal prachtig uit. De voornaamste straat in Huijbergen is de Boomstraat. Deze heeft aan weerzijden - van een plein voorzien van gras - vrije smalle rijstroken en een paar rotondes. Het is daar zo smal dat het voor een vrachtwagen niet mee zal vallen om hier overheen te geraken. Ik heb het niet gecontroleerd, maar misschien is het zelfs wel verboden en moeten zij omrijden om hun vervolg te vinden. Maar het ziet er allemaal goed verzorgd uit. Kortom: het hele gebied is een lust voor het oog. Ik wist al van te voren dat er ook een molen stond en wel in de Bergsestraat, maar deze is moeilijk te fotograferen. Ik zocht me rot voor een goeie plek om deze op beeld vast te leggen. Uiteindelijk lukt het wel, maar met moeite en dan ook nog eens tegen de zon in, maar het resultaat lijkt mij redelijk. Huijbergen ligt zowat ingeklemd tussen diverse bossen en duinen en je kunt daarom vele fietsers in de omtrek tegenkomen, die uiteraard op een bepaald moment hun dorst komen lessen in Huijbergen. Veel uitbreiding zal Huijbergen in verband met deze omringende bossen dus niet meer meemaken en daarom lijkt het mij dan ook een prachtig dorp om er te wonen of in mijn geval - en een ieder - er rond te fietsen of te wandelen. P.S.: ik ben geen enkele broeder van Huijbergen tegengekomen. Nogmaals P.S.: ik kwam broeder Wiro tegen (10 september 2012), hij was op weg naar de kinderboerderij met zijn scootmobiel.

 

 

Voor artikelen over Huijbergen

Klik hierop

 

 

Kees Wittenbols.

 

16 juni 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count