Loenhout in beeld

 

 

zicht op kerk

 

Loenhout

(Foto: 16 mei 2007)

 

Loenhout is een deelgemeente van Wuustwezel en is vooral bekend omwille van zijn jaarlijkse Bloemenstoet (een bloemencorso)

met als centrale thema “het kind.”

 

 

 

 

Bezienswaardigheden:

 

De laatgotische kerk van Loenhout, gebouwd rond 1525 is toegewijd aan Sint-Petrus en Paulus.

 Het gebouw werd in 1756 gerestaureerd.

 In 1940 werd de kerk en haar inboedel volledig vernield.

 Wederopbouw volgde in de jaren 50.

In de kerk vindt men een retabel van Sint-Quirinus uit 1545 van Jan Van Veldhoven.

 Sinds 1976 is de kerk een beschermd monument.

 

 

 

kerk

 

Sint Petrus- en Pauluskerk

http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_00485.htm

 

 

 

 

bord tegen kerk

 

Bord tegen de kerk

 

 

 

in de kievit

 

“In de Kievit” – Hoek: Brechtseweg / Tienpondstraat

 

 

 

frituur de eethoek

 

Frituur de Eethoek – Huffelplein 6

 

 

Herberg De Keizer heeft zijn uiterlijk uit de 17e eeuw bewaard.

Oorspronkelijk was het een jeneverstokerij,

 vanaf 1858 een school waar de kloosterzusters van Gijzegem les gaven.

 In 1984 vertrokken de zusters, restauratie van het gebouw volgde in 1996.

 

 

 

 

herberg restaurant

 

Herberg-Restaurant “De Keizer” – Huffelplein 14

www.herbergdekeizer.be

 

 

 

De naam Loenhout schijnt “esdoornbos” te betekenen.

 Loenhout is een landelijke gemeente, gelegen op de noord-oostelijke grens van het arrondissement Antwerpen.

 Loenhout telde in 1976: 2930 inwoners en was 3111 ha. groot.

Ten westen vloeit de Grote AA, die de scheiding vormt met Wuustwezel en het oostelijk deel wordt doorsneden door de E-19.

 De bebouwde kom ligt in het westen.

 Loenhout behoort sedert 1-1-1977 tot de gemeente Wuustwezel.

 

 

Geschiedenis:

 

De oorsprong van het dorp is Frankisch.

 De eigenlijke ontginning werd echter pas ingezet onder keizerin Maria Theresia.

 Loenhout was van oudsher een landbouwdorp en is dit tot op heden gebleven met weiland,

 voedergewassenteelt, een weinig tuinbouw en een sterk ontwikkelde pluimvee- en varkensteelt.

 

 

 

feestzaal 't guldenhof

 

Feestzaal ’t Guldenhof – Tienpondstraat 1

www.feestzaalguldenhof.be

 

 

 

 

zicht in kapelstraat

 

Zicht in de Kapelstraat

 

 

 

monument naast kerk

 

Standbeeld naast de kerk

 

 

De dorpskern van Loenhout, de Huffel geheten, bestaat eigenlijk uit twee centra.

 Het ene wordt gevormd door het kerkplein, het andere is van oorsprong een echte Frankische driehoek en ligt ten noorden van het kerkplein.

 Het tweede plein heet nu de Oude Dorpsstraat, maar werd voorheen “de Plaetse” genoemd.

 Aan dit plein staan enkele fraaie oude huizen, vanouds bekend als de “Elsackerhuizen.”

 De oudste bebouwing treft men aan rond de Oude Dorpsstraat (met onder andere het Schaliënhuis en de Secretarishoeve)

 en de oude verbindingsweg Wuustwezel - Hoogstraten (met de parochiekerk, de St. Quirinuskapel, de pastorie en de tiendschuur).

 

 

 

 

huizenrij pastoriestraat

 

Huizenblok in de Pastoriestraat

 

 

 

oorlogsmonument

 

Oorlogsmonument bij de kerk

 

 

 

fabriek

 

Zicht op Melkerij “De Stroobloem Loenhout” vanuit de Kapelstraat

(Inmiddels gesloopt en op de voorgrond is alles volgebouwd)

 

 

 

De oudste blijk van de bemoeienis der van Elsackers met het Schaliënhuis dateert van 26-08-1560.

Op die datum kocht Michiel van Elsacker het huis van Jacob van der Vloet, schout te Wernhout.

 Het Schaliënhuis was vanouds een brouwerij en een herberg, waar de schout en de schepenen van Loenhout hun vergaderingen hielden.

 Het brouwen van bier, dat van zeer groot belang was in een tijd, omdat veilig drinkwater schaars was, werd door zeer vele landbouwers aan huis gedaan als nevenbedrijf, even als het houden van een herberg overigens.

 

Het kasteel (aan de Hofdreef) werd gebouwd ter plaatse van een 15e eeuwse waterburcht, die verschillende malen van eigenaar veranderde.

Alleen de noordelijke traptoren met korfboogvormige muuropeningen en enkele moerbalken met versierde sloffen bleven bewaard.

 Het huidige kasteel zou ge(ver?)bouwd zijn in 1746 door Jan Walckiers.

 In 1841 kwam het kasteel aan de familie Montens die het volledig vernieuwde en restaureerde.

 

 

 

 

kasteel

 

Kasteel “De Heerlijkheid van Loenhout”

http://www.familierombouts.nl/kasteelloenhout.htm

 

 

 

 

bijgebouw-1

 

Bijgebouw (1) van het kasteel

 

 

 

bijgebouw-2

 

Bijgebouw (2) van het kasteel

 

 

 

De parochiekerk van St-Petrus en St-Paulus (gelegen aan de oude baan Hoogstraten - Loenhout - Wuustwezel)

 is een laat-gothische kerk en werd gebouwd rond 1525.

 De toren echter zou reeds dateren van vóór 1485 en werd gerestaureerd in 1756.

Herstellingswerken werden uitgevoerd in 1853, 1866, 1885, 1923, 1928 en 1935.

 In het oorlogsjaar 1940 werd het gebouw en het meubilair van de kerk zwaar beschadigd en zo verdwenen al de grafzerken.

 Herstellingswerken werden uitgevoerd in de periode 1949-1951.

 

De oudst gekende schepenbank (in 1411) van Loenhout bestond uit:

 Jan Peeterssone, Peeters van der Ast, Meeus Laureyns, Weyeman van der Beke, Henric Lodewijcx, Geert de Wolve en Heynric Peeter Heijlens.

 In 1470 waren dit Jan Heylen, Jan van der Ast, Lenaert van der Buyten, Cornelis Bode, Jan Lodewijcx, Wouter de Bije en Henric Hovelmans.

 Hoeveel van deze namen komen nu nog in de gemeente voor?

 

 

 

 

loenhout-3 017

 

De Bibliotheek (voorheen gemeentehuis)

(Foto: 12 oktober 2009)

 

 

 

zicht op huffelplein

 

Zicht op het Huffelplein

 

 

 

Loenhout heeft drie molens gehad.

 De jongste, die een stenen molen was, is door de oudste Loenhoutenaren nog gekend.

 De twee andere dateren van in de oudheid.

 Een houten windmolen was gelegen aan de Molenakker.

Tijdens een storm in 1911 is hij omgewaaid en nooit meer hersteld.

 Hij was toen eigendom van de familie Van Dijck.

 Maar er was nog een watermolen gelegen op ter Eyck, daar waar nu nog de Watermolenbrug gekend is.

Over deze molen is weinig bekend.

 Hij wordt zeer weinig in de archieven vermeld.

 

 

 

 

school

 

School in de Kerkblokstraat

 

 

 

oude boerderij

 

Oude boerderij in de Kerkblokstraat

 

 

 

pastorie

 

Pastorie – Pastoriestraat 11

 

 

 

wijkhuis-muziekacademie

 

Wijkhuis en Muziekacademie – Brechtseweg 29

 

 

 

De loenhoutenaren worden spottend de “pezeriken” genoemd (pezerik = varkenspees).

 De pezerik werd gebruikt om zagen, schoenen, enzovoorts te smeren.

 De pezerik ( = bullepees) werd opgehangen onder de luifel naast de achterdeur.

Men verhaalt dat dit werd gedaan omdat men weinig tijd had om te schoven ( = schaften).

Sommigen zeggen dat de loenhoutenaars dus harde werkers waren, volgens het spreekwoord:

 “ergens de pees op leggen.”

(Wikipedia).

 

 

 

 

loenhout-3 027

 

Sint Quirinuskapel (1) aan de Kapelstraat

(Foto: 12 oktober 2009)

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/14509

 

 

 

 

loenhout-3 032

 

Sint Quirinuskapel (2) aan de Kapelstraat

(Foto: 12 oktober 2009)

 

 

 

 

bord tegen kapel

 

Bord tegen de kapel

 

 

 

 

loenhout-3 030

 

Waterput achter de Sint Quirinuskapel

(Foto: 12 oktober 2009)

 

 

 

Mijn indruk van Loenhout: Loenhout is een deelgemeente van Wuustwezel. In het artikel: “Een wandeling door Wuustwezel” had ik in de omschrijving al enige dingen vermeld betreffende Loenhout. Het leek me daarom ook logisch nu eerst door Loenhout te gaan wandelen. Loenhout ligt slechts zo’n 3 kilometer verwijderd van Wuustwezel. Loenhout lijkt daarom ook wel enigszins op Wuustwezel. Ook hier was het weer zeer aangenaam doorheen te wandelen. De bezienswaardigheden zijn direct rond de kerk te vinden. Het eerste wat ik tegenkwam vanuit Wuustwezel was een kasteeltje (of landhuis), welke ik aan de linkerkant zag staan, min of meer tussen de weilanden in en ben daar uiteraard eerst naar gaan kijken. Een prachtig gebouw met ook nog wat bijgebouwen daarvoor. Ook ligt hier nog een gracht omheen en het complex was alleen toegankelijk via een van de diverse bruggetjes die daar aanwezig zijn. Een goeie kilometer verder heb je dan Loenhout liggen. Daar ben ik weleens doorheen gereden. Ik kon in ieder geval de kerk nog wel herinneren. Loenhout is toch nog wel wat groter, dan ik me op het eerste gezicht voorstelde. Er zijn best wel veel straatjes, die dan bij de kerk uitkomen. De kerk is het absolute middelpunt van het dorp. Ook is het tamelijk druk met het verkeer. Om veilig te kunnen oversteken kom je daar toch wel ogen te kort. Ik heb de indruk dat de meeste inwoners, als ze een boodschap moeten doen, hoe dichtbij dan ook, allemaal in de auto stappen om hun inkopen te gaan doen. Want voetgangers kwam ik bijna niet tegen, maar wel des temeer auto’s. Op de terugweg, via de Kapelstraat, richting Hoogstraten zag ik nog een oude kapel staan, welke in de fotoreportage staat afgebeeld. Doordat ik via deze kapelstraat terugging, had ik tevens een kortere weg naar huis. Immers een eindje op weg richting Hoogstraten was er een prachtige, weliswaar zeer lange weg richting Meer en sneed daardoor een heel stuk af en met een flinke wind in de rug is dat natuurlijk zeker wel fijn fietsen. Doch, achteraf gezien ben ik toch wel weer wat vergeten te bezoeken, maar dat neem ik wel mee als het Dorp Brecht aan de beurt is. Dat ligt daar weer zo’n 5 kilometer vandaan. De aanvullingen zijn in ‘aantocht.’

 

Kees Wittenbols.

 

Maart 2007

 

 

 

Op 16 mei 2007 ben ik nogmaals naar Loenhout gegaan. In bovenstaande samenvatting had ik al aangegeven dat ik het een en ander was vergeten te fotograferen. Daar kwam ik toen achter met het bijplaatsen van de beschrijvingen. Het ging met name om de situatie in de Oud-Dorpsstraat. Het laatste wat ik toen fotografeerde was die school in de Kerkblokstraat. Als ik 100 meter verder was doorgelopen was ik vanzelf in de Oud-Dorpsstraat terechtgekomen, alwaar enkele schitterende panden bij elkaar staan. Het zal zeker deze fotoreportage meer dan compleet maken. Ondanks het een regenachtige dag was kwam daar ter plaatse zomaar ineens de zon tevoorschijn en het bleef verder de gehele dag droog. Daarna vervolgde ik mijn weg richting Wuustwezel om daarna een wandeling te gaan maken in Wernhout. Deze zal spoedig volgen.

 

 

 

schalienhuis-1

 

Traiteur Taverne Restaurant ‘t Schaliënhuis (1) – Oud-Dorpsstraat 38

(zie ook de website: www.schalienhuis.be)

 

 

 

schalienhuis-2

 

Traiteur Taverne Restaurant ’t Schaliënhuis (2) – Oud-Dorpsstraat 38

 

 

 

schalienhuis-3

 

Traiteur Taverne Restaurant ’t Schaliënhuis (3) – Oud-Dorpsstraat 38

 

 

 

schalienhuis-4

 

Traiteur Taverne Restaurant ’t Schaliënhuis (4) – Oud-Dorpsstraat 38

 

 

 

herenhuis

 

Herenhuis in de Oud-Dorpsstraat

 

 

 

oud-dorpsstraat 39

 

Oud-Dorpsstraat 39

 

 

 

huis la cigal

 

Huis La Cigal – Oud-Dorpsstraat

 

 

 

zicht in oud-dorpsstraat

 

Zicht in de Oud-Dorpsstraat

 

 

 

villa oud-dorpsstraat

 

Villa, hoek: Hofdreef / Dijkweg

 

 

 

cafe far west

 

Café “Far West” – Oud-Dorpsstraat 44

 

 

 

zicht in zijstraatje

 

Zicht in de Dijkweg

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

12 oktober 2009

 

 

 

 

loenhout-3 013

 

Zicht in de Molenbosweg

 

 

 

 

loenhout-3 014

 

Molenbosweg 1 en 3

 

 

 

 

loenhout-3 015

 

Hoofdingang van de kerk

 

 

 

 

loenhout-3 018

 

Bloemencorso-monument aan de Brechtseweg

 

 

 

 

loenhout-3 019

 

Zicht op het Huffelplein

 

 

 

 

loenhout-3 021

 

Detail van het voormalige gemeentehuis (nu bibliotheek)

 

 

 

 

loenhout-3 022

 

Café “Schietstand” – Huffelplein 3

 

 

 

 

loenhout-3 025

 

Vrije Basisschool “Baloen” – Kapelstraat 2

 

 

 

 

loenhout-3 033

 

Melkerij “De Stroobloem Loenhout” – Tienpondstraat 21

(gesloopt)

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

6 april 2010

 

 

 

 

brecht-6 021

 

Hoeve ’t VellekeshofPopendonkseweg

 

 

 

 

brecht-6 023 

 

Het Boerenijsje – Sint Lenaartseweg 190

 

 

 

 

Voor artikelen over Loenhout

Klik hierop

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

16 mei 2007

 

 

Home

 

stats count